Con Vẹt Biết Nói

Con Vẹt Biết Nói

 

Con vẹt tinh hoa nói tiếng người

Đi đâu cũng lắm kẻ chào mời

Nói như giọng thủ quen lên lớp

Nhại đúng bài ca quá lỗi thời

Lải nhải những nào là diễn biến

Líu lo toàn cái đã thiu hôi

Hiếu kì thiên hạ tranh nhau đến

Khoái quá bà kia vỗ đít cười

 

26-8-2011 - Hồ Văn Thiện

 

 

Bài Họa:

 

Chú Vẹt Biết Nói

 

Nhà nuôi chú vẹt nói như người

Kẻ cắp dò la đến cũng mời

Giọng hát lưng chừng nghe cũ rích

Câu ca lấp lửng nói tân thời

Chưa phân lợi hại mùi ngon ngọt

Đâu định bạn thù vị đắng hôi

Bị nhốt trong lồng sao học hỏi

Nhai đi nhại lại chỉ trò cười

 

Liêu Đình Bá

 

Bài Họa:

 

Giả Tạo

 

Chính trực thanh liêm được mấy người

Toàn lời giả dối với rao mời

Tư duy trì trệ còn phê phán

Cảm nhận hữu khuynh chẳng thức thời

Giọng điệu rêu rao nghe nhạt nhẽo

Độc chiêu biện luận nói tanh hôi

Diễn đàn ra vẻ lòng trung trực

Chớ trách bàn dân họ phỉ cười

 

Liêu Đình Tự