Nhanh Phát

Nhanh Phát

 

Bỏ tiền chạy chọt sẽ cao sang

Khi được ghế to lãi khối vàng

Ông nọ buôn quan giàu nhất xóm

Bà kia bán chức có nhì làng

Đô chồng két khẳm bền cung bậc

Của chất kho đầy vững nấc thang

Nhanh phát không gì so sánh kịp

Chung chi khép kín khéo "gọn gàng"

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','r6sd65v8f2atdji5l8evj2tv04','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-16 18:59:37','/a309347/nhanh-phat.html')