Thiếu Nữ Khỏa Thân

Thiếu Nữ Khỏa Thân

 

Ánh trăng chiếu rọi nữ truồng trần

Nằm ngửa trưng bày kiệt tác văn

Suối mộng thân ngà tôn nét đẹp

Đồi mơ dáng ngọc vẻ thanh xuân

Cặp đùi bóng mịn người mê mẩn

Đôi nhũ tròn căng kẻ thích cần

Quần tử trộm nhìn đi chẳng đứt

Trời ban nhiên tạo tựa thiên thần

 

Liêu Đình Bá