Ảo Mộng

Ảo Mộng

 

Ảo mộng giàu sang lối mịt mờ

Người đi kẻ ở vọng đôi bờ

Trèo đèo vượt thác vì hình tượng

Lội suối băng rừng bởi giấc mơ

Chân cứng đá mếm mong hội ngộ

Tình xưa nghĩa cũ nhớ trông chờ

Quê nhà ngóng đợi ngàn xa cách

Lạc lõng thân đơn một kiếp hờ

 

Liêu Đình Bá

 

 

 


 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','o6tbqp8gqj9p7s1vu8lu6tum47','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:14','/a309164/ao-mong.html')