Tình Già

                Tình Già

(Kính tặng nhà thơ Thái Nguyên Bình)

 

Tám mươi vẫn muốn kết hôn già

Hàng bảy cô đơn kiếm một bà

Răng rụng đung đưa đừng ái ngại

Lợi còn mấp máp cũng trôi qua

Ngày nghe đọc truyện kề tai lảng

Tối giúp làm thơ cọ bút tà

Khuya sớm ăn trầu chung cối giã

Cuối đời hạnh phúc mặc người ta

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','jqfnkjos2jn0jina6khitd3un7','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:29','/a309047/tinh-gia.html')