Chuyến Tàu

 

 

 

Chuyến Tàu

(Bát vĩ vần a)

 

Còi Tàu giục giã khách rời ga

Máy nổ gầm reo điện sáng lòa

Nhả khói đen ngòm bay lả tả

Phì hơi đỏ rực lượn la đà

Chia lìa bịn rịn người buồn bã

Tiễn biệt nghẹn ngào kẻ thiết tha

Kì vọng ngày mai tươi đẹp cả

Ra đi cách trở nhớ quê nhà

 

Liêu Đình Bá

 

Bài Họa:

 

 

CON TÀU

(Bát vĩ vần a)

 

Sừng sững con Tàu đợi giữa ga

Đèn pha sáng rực chiếu soi lòa

Lặng im phanh xiết  như chờ nhả

Rộn rã  máy reo tựa lấy đà

Người tiễn lệ trào buồn với bã

Khách đi giọng nghẹn thiết cùng tha

Đến giờ Xe nhích dần thong thả

Bỏ lại sau lưng nỗi nhớ nhà…

 

Lê Trường Hưởng

Xóa

 

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn thi huynh Trường Hưởng góp họa nhanh bài họa rất hay. Cảm ơn huynh nhiều

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa

CON TÀU

(Bát vĩ vần a)

 

Sừng sững con Tàu đợi giữa ga

Đèn pha sáng rực chiếu soi lòa

Lặng im phanh xiết  như chờ nhả

Rộn rã  máy reo tựa lấy đà

Người tiễn lệ trào buồn với bã

Khách đi giọng nghẹn thiết cùng tha

Đến giờ Xe nhích dần thong thả

Bỏ lại sau lưng nỗi nhớ nhà

 

Lê Trường Hưởng