Tình Xa Vắng

 

 

 

 

Tình Xa Vắng

 

Em bỏ đi đâu đã xế chiều

Ngôi nhà quạnh quẽ biết bao nhiêu

Thương đôi má phấn duyên kiều diễm

Nhớ cặp môi son dáng mỹ miều

Chập choạng tỏ mờ sương bỡn cợt

Nhá nhem sáng tối gió đùa trêu

Sông quê bồi lở tình xa vắng

Sướng khổ từng qua nếm trải nhiều

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','vqkhevap8jrn1h6s8ln9jph4t4','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:03:14','/a308809/tinh-xa-vang.html')