Chuyện Cơm Phở

Chuyện Cơm Phở

 

Ăn phở thay cơm chẳng thể đùa

Món này khoái cảm tự ngàn xưa

Tình trường lạc thú bao lần đủ

Gian phụ làng chơi biết mấy vừa

Sành sỏi bướm ong anh chọn lựa

Mặn mà trăng gió chị đồng ưa

Hồng da thắm thịt quên luân lý

Bại quốc tan gia cũng khó chừa

 

Liêu Đình Bá