Duyên Nghiệp

 

 

Duyên Nghiệp

 

Thơ làm có  nghiệp mới nên duyên

Rộng mở tình thương trút sạch phiền

Gác bút oan cừu nghe nhẹ nhỏm

Nâng thuyền đạo lí thấy bình yên

Bờ danh nháo nhác không suy nghĩ

Bã lợi lao xao chẳng ngẫm nghiền

Hiền sĩ ngày xưa thường ẩn dật

Cuộc đời thả mộng giấc mơ tiên

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

Bài Họa:

 

 

ĐƯỜNG LUẬT

 

Đường Luật thanh cao đã bén duyên

Tâm hồn bay bổng hết ưu phiền

Kiếm tìm tứ đẹp luôn bình tĩnh

Lựa chọn từ hay vẫn lặng yên

Ý tại ẩn sâu ra sức nghĩ

Ngôn ngoài biểu hiện gắng công nghiền

Vịnh ngâm xướng họa cùng thi hữu

Như thoát tục vào được cõi tiên

 

L.T.H.

 

 

 

 

 

Bài họa

 

THÚ NHÀN

 

Bằng hữu thi đàn đắc hữu duyên

Đam mê xướng họa chẳng ưu phiền

Khơi dòng ngọn thỏ hương đời thắm

Trải mộng ân tình giấc ngủ yên

Đạo lý tài bồi ra sức giữ

Nghĩa nhân kế thuật gắng tâm nghiền

Điền viên thơ rượu miền tao nhã

Cuộc sống an nhàn chẳng khác tiên.

 

Liêu Đình Tự

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn chú Tự đã góp một bài họa rất hay:

"Điền viên thơ rượu miền tao nhã

Cuộc sống an nhàn chẳng khác tiên."

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn thi huynh Trường Hưởng ghé thăm và tặng một bài họa rất hay, huynh vẫn giữ bút lực và tốc độ như ngày nào, còn đa số thi hữu thi huynh các blog không còn như xưa, trong số đó có tôi. Chúc mừng huynh 

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa

ĐƯỜNG LUẬT

 

Đường Luật thanh cao đã bén duyên

Tâm hồn bay bổng hết ưu phiền

Kiếm tìm tứ đẹp luôn bình tĩnh

Lựa chọn từ hay vẫn lặng yên

Ý tại ẩn sâu ra sức nghĩ

Ngôn ngoài biểu hiện gắng công nghiền

Vịnh ngâm xướng họa cùng thi hữu

Như thoát tục vào được cõi tiên

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','lvk511sovsvvl0jmd51f2risi7','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:00:49','/a308537/duyen-nghiep.html')