Chuyển Mùa

 

 

 

 

 

 

Chuyển Mùa

 

Khí trời dịu mát chuyển Thu đây

Thân xác Thu nay đã héo gầy

Cảnh lụn Thu buồn tình mặn nhạt

Sắc tàn Thu úa nghĩa chua cay

Chợt nhìn Thu sợ thù giày xéo

Thoáng thấy Thu lo giặc đọa đày

Trở gió Thu vàng rơi xuống cội

Nghe lòng xào xạc lá Thu bay

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','fvilrorpmfudllg8hkaf0tj152','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-16 19:00:35','/a308484/chuyen-mua.html')