Vội Vã

Vội Vã

 

Vội vã em đi vạn dặm đường

Non ngàn hiểm trở dãi dầm sương

Thân mai vượt thác điều kỳ diệu

Phận liễu băng sơn quả dị thường

Lặng lẽ quê nhà rời đất mẹ

Âm thầm viễn xứ đến văn chương

Từ khi ngoảnh mặt lòng như đã

Gắn kết tình thơ nỗi đoạn trường

 

Liêu Đình Bá