Nhớ Mãi Ngày Xưa

Nhớ Mãi Ngày Xưa

 

Phố núi đông về cảnh quạnh hiu

Âm u khói tỏa gợi buồn nhiều

Khoác lên áo gió choàng thân Mục

Phủ xuống chăn sương đắp chú Tiều

Lặng ngắm mây đen trời viễn xứ

Thầm nhìn tuyết trắng bến cô liêu

Mùa hè kỷ niệm thời thơ ấu

Nhớ mãi ngày xưa thả cánh diều

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

Bài họa 

 

TIỀU PHU TỰ THÁN

Cảm cảnh thu tàn buổi hắt hiu

Đời sao bất hạnh xót xa nhiều

Sáng miền sơn cước buồn duyên số

Chiều chốn cô thôn tủi kiếp tiều

Lặng lẽ niềm tư bờ khốn khổ

Âm thầm cuộc sống cảnh hoang liêu

Tháng ngày tần tảo miền sương gió

Bão tố phong ba não phận diều.

 

Liêu Đình Tự

 

 

 

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

"Mèn ơi" bài họa này thật hay. Cảm ơn chú Tự nhiều