Khi Em Xa

Khi Em Xa

 

Nỗi sầu khó tả viết sao bưa

Thổn thức thâu đêm nói cũng thừa

Kẻ ở bơ phờ bao Hạ nắng

Người đi biền biệt mấy Thu mưa

Rừng xưa thay lá thương không cạn

Bến cũ chờ ai nhớ chẳng vừa

Nhìn cảnh bèo trôi sông vắng vẻ

Thuyền tình đổi hướng cập bờ chưa?

 

Liêu Đình Bá