Bức Tranh Quê

Bức Tranh Quê

 

Quê hương nghĩa nặng chứa chan tình

Đâu cũng ruộng đồng thiếu nữ xinh

Ngắm cánh cò bay chiều nắng nhạt

Nhìn con nước lượn cảnh yên bình

Bảo tồn di tích người tiền bối

Gìn giữ cổng làng phận hậu sinh

Lắng đọng tâm hồn bao lễ hội

Cùng nhau múa hát trước sân đình

 

Liêu Đình Bá