Hữu Nghị Chiêu Lừa

Hữu Nghị Chiêu Lừa

 

Biển Đông chín đoạn lưỡi con bò

Liếm trọn ngoài khơi hãy nhớ cho

Kiến nhỏ bao lần... chưa biết sợ

Voi bành mấy lượt... đã từng lo

Đừng quen cưỡi cổ mồm la ó

Giở thói đè đầu miệng hét hô

Hữu nghị chiêu lừa nay lộ rõ

Hoàng Sa chiếm đóng chớ bày trò

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','qfesehql1kblnjisq7v247a0f5','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:03:09','/a308208/huu-nghi-chieu-lua.html')