Kiếp Trâu

 

 

 

 

 

Kiếp Trâu

 

Hóa kiếp trâu đen giáng xuống trần

Cả đời khổ cực chẳng yên thân

Góp công cày kéo làm nông vụ

Chịu chết phanh thây cúng tế thần

Sức mạnh sao đành người xỏ mũi

Can trường lại để họ khai quân

Lột da bịt trống căng ra đánh

Chủ chực đòn roi bội bạc phần

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

Bài Họa:

 

 

LỜI TRÂU…

 

Trâu tôi Thiên chức giúp phàm trần

Làm việc hàng ngày đã xả thân

Đâu chỉ chuyên môn cày dưới ruộng

Mà còn kiêm nhiệm tế dâng thần

Cao to khỏe mạnh mà cam…tớ

Lực lưỡng dẻo dai lại chịu…quân

Sống mái với nhau trong “Lễ hội”

Con người tệ bạc đến muôn phần!

 

L.T.H.

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn thi huynh Trường Hưởng thường xuyên ghé thăm và góp một bài họa thật hay. Chúc huynh và gia đình sức khỏe. Chào thân mến

Lê Trường Hưởng

Bài họa

LỜI TRÂU…

 

Trâu tôi Thiên chức giúp phàm trần

Làm việc hàng ngày đã xả thân

Đâu chỉ chuyên môn cày dưới ruộng

Mà còn kiêm nhiệm tế dâng thần

Cao to khỏe mạnh mà cam…tớ

Lực lưỡng dẻo dai lại chịu…quân

Sống mái với nhau trong “Lễ hội”

Con người tệ bạc đến muôn phần!

 

L.T.H.

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','2ddgrcjhrr8n2ove0lbdhfqa30','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:00:56','/a308028/kiep-trau.html')