Mộng Xâm Lăng

 

 

 

 

Mộng Xâm Lăng

 

Làng giềng "hữu hảo" nói ai nghe?

Bành trướng xâm lăng lưỡi cố lè

Liếm trọn Hoàng Sa khai thác lấy

Bao vây biển đảo tóm mang về

Dã tâm gian ác nòi Bôn Bốt

Hành động bạo tàn giống Hít Le

Giở giọng tuyên truyền sai lịch sử

Rêu rao "bốn tốt" bạn cùng bè

 

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

Bài họa:

 

MỘT…BÈ!

 

“Mềm dẻo” nói mà vẫn chẳng nghe!

“Lưỡi Bò “Chín đoạn” há to…

Hoàng Sa nuốt chửng sao nhanh thế

Biển đảo giăng vây muốn sớm về

Luôn miệng kêu hoài như…Cuốc Cuốc

Liền tay vơ mãi giống…Le Le

Điêu toa Lịch sử đem…xuyên tạc

Trộm cướp du côn vốn một…!

 

Lê Trường Hưởng

 

 

Lê Trường Hưởng

Bài họa

MỘT…BÈ!

 

“Mềm dẻo” nói mà vẫn chẳng nghe!

“Lưỡi Bò “Chín đoạn” há to…

Hoàng Sa nuốt chửng sao nhanh thế

Biển đảo giăng vây muốn sớm về

Luôn miệng kêu hoài như…Cuốc Cuốc

Liền tay vơ mãi giống…Le Le

Điêu toa Lịch sử đem…xuyên tạc

Trộm cướp du côn vốn một…!

 

Lê Trường Hưởng