Đời Như Chiếc L:á

 

 

 

Đời Như Chiếc Lá

 

Tuổi già như chiếc lá thu rơi

Bão táp mưa sa rụng mảnh đời

Một kiếp ba sinh(1) thành nợ đất

Trăm năm chín suối hợp duyên trời

Lăn quay nhật nguyệt luôn di chuyển

Vận động càn khôn mãi đổi dời

Thân phận con người không tránh khỏi

Lão sanh bệnh tử thuyết luân hồi

(1) kiếp trước, kiếp này, kiếp sau theo thuyết của đạo Phật

 

Liêu Đình Bá

 

Bài Họa:

 

 

LUẬN VỀ CUỘC ĐỜI

 

LÃO tựa lá vàng sắp rụng rơi

BỆNH là dấu hiệu báo lìa đời

TỬ rời cõi tạm chui lòng đất

SINH đến trần gian đón mặt trời

Nhật Nguyệt hai vầng luôn đổi chỗ

Càn khôn (*) vô tận chẳng di  dời

Ngặt nghèo qui luật không sao cưỡng

Phúc có mấy khi lại tái hồi?

 

Lê Trường Hưởng

(*) Càn khôn: Vũ trụ

 

 

 

 

 

 

Bài họa

 

KIẾP NGƯỜI

 

Khắc khoải thu về lá điểm rơi

Ngồi suy ngẫm lại mảnh tình đời

Nhân sinh một kiếp do duyên phận

Cõi thế trăm năm bởi mệnh trời

Lặn hụp phong trần hoài khỏa lấp

Trầm luân bể khổ mãi san dời

Tử sinh con tạo ai nào tránh

Từ biệt dương gian cũng đến hồi.

 

 

Liêu Đình Tự

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn thi huynh Trường Hưởng ghé thăm và góp một bài họa nhanh, hay tuyệt vời :

"Nhật Nguyệt hai vầng luôn đổi chỗ"

Chúc huynh khỏe lên trang đều đều. Chào thân mến

Lê Trường Hưởng

Bài họa

LUẬN VỀ CUỘC ĐỜI

 

LÃO tựa lá vàng sắp rụng rơi

BỆNH là dấu hiệu báo lìa đời

TỬ rời cõi tạm chui lòng đất

SINH đến trần gian đón mặt trời

Nhật Nguyệt hai vầng luôn đổi chỗ

Càn khôn (*) vô tận chẳng di  dời

Ngặt nghèo qui luật không sao cưỡng

Phúc có mấy khi lại tái hồi?

 

Lê Trường Hưởng

(*) Càn khôn: Vũ trụ