Tham Vọng Xâm Lăng

 

 

 

  Nixon - Mao Trạch Đông bắt tay ngày 29-2-1972 thỏa thuận...Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa ngày 19 -1-1974

 

Tham Vọng Xâm Lăng

 

Trận đồ lấp biển với dời non

Tham vọng xâm lăng hãy liệu hồn

Cướp đoạt ngang tàng quên địa giới

Tranh giành bá chủ mộng vàng son

Trời sinh bản tính mưu thâm nhiễm

Đất tạo dã tâm kế hiểm còn

Ôm hận Đống Đa nay tái diễn

Chưa nguôi Sĩ Nghị đã no đòn

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa

 

BÀNH TRƯỚNG

 

Tham vọng di dời núi với non

Cổ kim thảm bại chẳng hoàn hồn

Bạch Đằng vang dội bao kì tích

Ngư Nguyệt kiêu hùng những mốc son

Nỗi nhục xâm lăng nào đã nhạt

Lòng căm di tích vẫn đang còn

Dã tâm hèn hạ bao giờ dứt

Bành trướng kế sao chẳng sợ đòn.

 

Liêu Đình Tự

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn chú Tự đã tranh thủ thời gian góp một bài họa hay tuyệt vời. Chúc chú khỏe