Kiếp Người

 

 

Kiếp Người

 

Chẳng biết con người thức tỉnh không?

Ngày tàn xuống lỗ phủi tay không

Đầu đời khởi nghiệp anh thừa kế

Giữa cuộc sinh tồn mẹ giúp không

Tửu sắc tiền tài danh vọng có

Lão sanh bệnh tử tiếng hoàn không

Ngôi nhà biệt thự con giành giật

Bỏ lại dương trần túi rỗng không

 

Liêu Đình Bá

 

Bài Họa:

 

NGƯỜI ƠI!

 

Vét vơ giành giật nghĩ gì không?

Nhắm mắt xuôi tay sẽ hóa không

Lúc sống quyền cao rồi cũng có

Khi…toi chức trọng sẽ bằng không

Dương gian đích đến mong sao đạt

Âm phủ nơi về ước thấy không

Tất cả cuối cùng thành cát bụi

Ngàn năm bia miệng muốn…ghi không?


Lê Trường Hưởng

 

 

 

Bài họa

 

KIẾP ĐỜI

 

Giữa cuộc phong trần có cũng không

Thân tàn ma dại thế buồn không

Thói đời cạm bẩy đâu nào đón

Sự thế mưu đồ há lẽ không

Danh lợi nhất thời đâu dễ tránh

Tiền tài mãn cuộc cũng bằng không

Kiếp đời hiu quạnh trong bờ vắng

Sự thật phơi bày chẳng phải không.

 

Liêu Đình Tự

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn thi huynh họa nhanh, hay đồng cảm:

"Tất cả cuối cùng thành cát bụi

Ngàn năm bia miệng muốn…ghi không?"

Ở trọ trần gian mà nhiều người xảo quyệt tham lam không chính đáng để giàu có, bất chấp mọi thủ đoạn, cuối cùng phủi tay trở về cát bụi phải không huynh. Chào thân mến

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

NGƯỜI ƠI!

 

Vét vơ giành giật nghĩ gì không?

Nhắm mắt xuôi tay sẽ hóa không

Lúc sống quyền cao rồi cũng có

Khi…toi chức trọng sẽ bằng không

Dương gian đích đến mong sao đạt

Âm phủ nơi về ước thấy không

Tất cả cuối cùng thành cát bụi

Ngàn năm bia miệng muốn…ghi không?


Lê Trường Hưởng