Động Vật_Rừng Kêu Cứu

 

 

Động Vật_Rừng Kêu Cứu

 

Bê rừng mất mẹ tuổi còn thơ

Giọt sữa ân nhân nó bú nhờ

Thôn nữ yêu thương người bảo trợ

Thợ săn sát hại thú sa cơ

Mưu sinh thoát hiểm không cây cỏ

Ẩn náu che thân chẳng bụi bờ

Lũ lụt hàng năm gây sạt lở

Cuốn trôi nhà cửa họa ai ngờ

25_5_2017

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa

 

 

LÒNG NHÂN

 

Thiếu mẹ bê rừng cảnh thẩn thơ

Tồn vong sự thế phải nương nhờ

Cứu đời gian khó là tâm nguyện

Giúp kẻ khốn cùng bởi động cơ

Đức độ hải hà tình bất tận

Từ bi quảng đại nghĩa vô bờ

Muôn sinh trong cõi lòng nhân hậu

Hoạn nạn trôi qua lọ chẳng ngờ.

 

Liêu Đình Tự