Tuyển Vợ

Tuyển Vợ

(Độc vận)

 

Chưa vợ mãi giờ mới mở thi

Răng hô miệng rộng cũng vào thi

Đoan trang tướng mạo không đo kiểm

Đức hạnh dung nhan được dự thi

Đôi mắt bồ câu yêu xướng họa 

Cặp đùi con hạc thích làm thi

Chiều cao mét tám(1,8m) cân non tạ

Đạt chuẩn yêu cầu sẽ trúng thi

 

Liêu Đình Bá