Thịnh Suy

Thịnh Suy

 

Vương quyền bổng lộc một thời thôi!

Vận nước hưng vong biết hỏi trời

Quạnh quẽ Hoàng Thành triều đại đổ

Đìu hiu Đại Nội ghế vua rơi

Kẻ quỳ "Vạn Tuế" không còn tiếng

Người lạy "Muôn Tâu" cũng hết lời

Nhà Nguyễn thịnh suy trang lịch sử

Bảo tồn di sản giữ cơ ngơi

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

Bài Họa:

 

 

TRIỀU ĐẠI

 

 

Triều đại thay nhau ngự nhất thôi!

Tồn vong hưng thịnh cũng do trời

Can qua dận nổi ngai vàng đổ

Nội chiến quan gây đế chế rơi

Thịnh nộ cõi lòng không thấy tiếng

Bất bình tấc dạ chẳng nghe lời

Con thuyền chìm nổi theo dòng nước

Vua sáng suốt đều sớm nghỉ ngơi

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 

VƯƠNG QUYỀN

 

Quyền thế một thời hẳn vậy thôi

Nào đâu thuận mãi với cơ trời

Quân thần xâu xé triều cương loạn

Nội các tranh giành máu lệ rơi

Thế sự đa đoan hoài đủ kiểu

Nhân tình ai oán biết bao lời

Thinh suy đế chế theo thời đại

Bất chính tư thù mãi chẳng ngơi.

 

Liêu Đình Tự

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh Trường Hưởng ghé thăm và góp bài họa đồng cảm rất hay. Thịnh rồi suy xưa nay chưa thấy triều đjai nào muôn năm phải không anh. Chúc anh sức khỏe liên tục ra nhiều thơ hay. Chào thân mến

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

TRIỀU ĐẠI

 

Triều đại thay nhau ngự nhất thôi!

Tồn vong hưng thịnh cũng do trời

Can qua dận nổi ngai vàng đổ

Nội chiến quan gây đế chế rơi

Thịnh nộ cõi lòng không thấy tiếng

Bất bình tấc dạ chẳng nghe lời

Con thuyền chìm nổi theo dòng nước

Vua sáng suốt đều sớm nghỉ ngơi

 

Lê Trường Hưởng