Núi Đôi

Núi Đôi

(Họa thơ Xuân Lộc)

 

Núi đôi chồng vợ cận kề nhau

Xuất hiện bao giờ xác định đâu

Nhiên tạo hình thành từ lúc mới...

Trời sinh kết tụ thuở ban đầu

Đã nhiều thiên kỉ tình bền vững

Trải lắm triệu năm nghĩa nặng sâu

Biểu tượng cho người gương sáng rọi

Suốt đời chung thủy sống dài lâu

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

Bài họa

 

NÚI ĐÔI

 

Khéo tạo ông trời sắp cạnh nhau

Thưở nào ai biết được gì đâu

Duyên thiên hẳn định từ muôn trước

Tạo hóa đã ban tự buổi đầu

Sương gió thời gian hoài thắm đượm

Nghĩa tình năm tháng mãi thâm sâu

Thủy chung son sắt bao dòng chảy

Để lại lòng người vốn đã lâu.

 

Liêu Đình Tự