Hội Phú Yên

Hội Phú Yên

 

Hội đã tâm đồng ý chẳng vơi

Dở hay không ngại góp đôi lời

Đường thi đua nở rền sông núi

Lục bát trào dâng dậy đất trời

Trân trọng tình thơ gìn bút lực

Nâng niu nghĩa bạn giữ sân chơi

Vun trồng cội đức cho bền vững

Chăm bón cành nhân để lại đời

 

Liêu Đình Bá

 

 

Bài Họa:

 

ĐƯỜNG LUẬT PHÚ YÊN

 

Ngôn từ vần điệu chẳng hề vơi

Ý tứ sâu xa ẩn giấu lời

Gió tuyết trăng sao cùng vách núi

Cỏ cây hoa lá với mây trời

Tao nhân xướng họa làm vui Hội

Mặc khách vịnh ngâm tạo thú chơi

Đường luật Phú Yên nơi gặp gỡ

Bao vần thơ đẹp hiến cho đời

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài Họa:

 

HỘI THƠ ĐẤT PHÚ

 

Tình thơ lai láng chẳng hề vơi 
Đã bén duyên nhau khó cạn lời 
Tâm sáng hồn dâng bừng ý ngọc 
Tình chung hoa kết ngát hương trời
Mấy vần lục bát cùng đưa bút 
Một chiếu Đường Thi vẫn dạo chơi 
Mặc buổi vàng thau đang lẫn lộn 
Ngâm nga xướng họa thú trong đời ! 

 

                   Ngô Quốc Lộc 
 

 

 

Bài họa

 

THI HỘI PHÚ YÊN

 

Thi đàn tình nghĩa chẳng hề vơi

Xướng họa đồng tâm mãi góp lời

Réo rắt ngôn từ ngời sắc thế

Du dương vần điệu ngát hương trời

Đà Giang nguyệt lộng câu thơ vịnh

Tháp Nhạn tứ lồng điểm hẹn chơi

Nối nghiệp tiền nhân hồng Đất Phú

Thanh tao nghiệp bút thắm trang đời

 

Liêu Đình Tự

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh Quốc Lộc đã ghé thăm góp một bài họa đồng cảm rất hay vắng anh lâu không lên trang sức khỏe thế nào, bệnh có ổn không? Mong anh khỏe để ra nhiều thơ hay. Chào thân mến

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh Trường Hưởng đã ghé thăm và góp một bài họa đồng cảm rất hay. chúc anh luôn sức khỏe ra nhiều thơ hay. Chào thân mến

Ngô Quốc Lộc

BÀI HỌA :

    HỘI THƠ ĐẤT PHÚ

Tình thơ lai láng chẳng hề vơi 
Đã bén duyên nhau khó cạn lời 
Tâm sáng hồn dâng bừng ý ngọc 
Tình chung hoa kết ngát hương trời
Mấy vần lục bát cùng đưa bút 
Một chiếu Đường Thi vẫn dạo chơi 
Mặc buổi vàng thau đang lẫn lộn 
Ngâm nga xướng họa thú trong đời ! 

                   Ngô Quốc Lộc 
 

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

ĐƯỜNG LUẬT PHÚ YÊN

 

Ngôn từ vần điệu chẳng hề vơi

Ý tứ sâu xa ẩn giấu lời

Gió tuyết trăng sao cùng vách núi

Cỏ cây hoa lá với mây trời

Tao nhân xướng họa làm vui Hội

Mặc khách vịnh ngâm tạo thú chơi

Đường luật Phú Yên nơi gặp gỡ

Bao vần thơ đẹp hiến cho đời

 

Lê Trường Hưởng