Mình Lầm Mình

 

Mình Lầm Mình

 

Thiếu niên tự đắc dễ lầm mình

Còn dại ngỡ khôn vấp ngã ình

Măng trẻ chưa qua nào biết sợ

Tre già đã trải hãi hùng kinh

Lắng nghe nghịch nhĩ lời không thuận

Nhìn nhận trung ngôn chớ bất bình

Chập chững đường đời nhiều cạm bẫy

Tiếp thu học hỏi tiến thân mình

 

Liêu Đình Bá

 

 

Bài họa

 

NGẪM ĐỜI

 

Ngẫm chuyện thế gian tự chỉnh mình

Đạo nhân báo động vỗ ùng ình

Lời thề thay đổi nào ngao ngán

Danh lợi đua đòi chẳng hãi kinh

Ngột ngạt bên đời câu thạnh phú

Thờ ơ cuộc sống chữ an bình

Lẽ thường nhòa nhạt trong luân lý

Giẫm đạp tình nhau chỉ biết mình.

 

Liêu Đình Tự

 

 

 

 

Bài Họa:

 

 

CHỈ THẤY MÌNH!

 

Tuổi trẻ kiêu căng chỉ thấy mình

Tự cao vấp ngã cái nghe…ình

Ăn chơi xả láng mà không sợ

Cờ bạc thả dàn cũng chẳng kinh

Phá phách tiền tài nên quở trách

Tiêu tan sự nghiệp đáng phê bình

Sống nay nào biết ngày mai nữa

Tuổi trẻ kiêu căng chỉ thấy mình

 

Lê Trường Hưởng

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

cảm ơn anh Trường Hưởng đã ghé thăm và tặng một bài họa rất hay, tôi đã thay đổi chỗ ở rồi snh à nên rất bận lo dọn về nhà mới không ghé thăm anh và góp họa được. Cảm ơn anh rất nhiều

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

CHỈ THẤY MÌNH!

 

Tuổi trẻ kiêu căng chỉ thấy mình

Tự cao vấp ngã cái nghe…ình

Ăn chơi xả láng mà không sợ

Cờ bạc thả dàn cũng chẳng kinh

Phá phách tiền tài nên quở trách

Tiêu tan sự nghiệp đáng phê bình bình

Sống nay nào biết ngày mai nữa

Tuổi trẻ kiêu căng chỉ thấy mình

 

Lê Trường Hưởng

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn chú Tự tranh thủ thời gian bận rộn việc nhà đã góp một bài họa rất hay