Xuân Độc Lập

 

Xuân Độc Lập

 

Xuân về vạn vật được hồi sinh

Nòi giống Tiên Rồng mãi hiển vinh

Đất nước phồn hoa tình thắm thiết

Non sông thịnh vượng cảnh thanh bình

Đầu tư hiệu quả không suy giảm

Khắc phục chông gai tự cứu mình

Dân tộc anh hùng ngời quốc sử

Đầy lùi xâm lược cuộc trường chinh

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa

 

ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN

 

Đất nước ngày càng được tái sinh

Đưa đường dẫn lối Đảng quang vinh

Giang sơn đổi mới đời hựng thịnh

Tổ quốc phòng canh cảnh thái bình

Hợp tác đầu tư  nền móng vững

Bang giao xây dựng nước non mình

Tự do độc lập an nhàn thế

Khói lửa qua rồi nạn chiến chinh

 

Liêu Đình Tự

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

chú họa rất nhanh mà hay hơn bài xướng đấy. Cảm ơn chú đã tranh thủ góp họa

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','34h35qsnr0jg4d3nu3klampma0','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:02','/a306063/xuan-doc-lap.html')