Vua Hèn

Vua Hèn

 

Lịch sử oai hùng giữ nước đây

Vẻ vang dân tộc chiến công đầy

Võ lăng ghi tạc hi sinh đó

Văn miếu tôn vinh cống hiến này

Sao bán non sông thù chiếm lấy

Lại đành đất Việt giặc bao vây

Vua hèn khiếp sợ quân xâm lược

Luồn cúi nhà Thanh hưởng lộc dày

 

                                 Liêu Đình Bá

 

Bài họa

 

BÁN NƯỚC CẦU VINH

 

Ươn hèn khiếp nhược tiếng còn đây

Bán đứng non sông tội lỗi đầy

Bia miệng ngàn đời nguyền rủa vậy

Lòng dân vạn đại tẩy chay này

Sao đành Tổ quốc Tàu xâm lược

Nỡ để biên thùy giặc bủa vây

Phỉ báng sắc danh phường nghịch tặc

Cầu vinh để hưởng lộc cao dày.

 

Liêu Đình Tự

 

Bài họa

 

CÔNG ƠN HOÀNG ĐẾ…

( Bát vĩ vận “ay” )

Ân Nguyên Tống Hán…bại nơi đây

Lịch sử vẻ vang chiến tích đầy

Ngạo mạn quân Thanh thua chuốc đấy

Kiêu hùng Nguyễn Huệ đánh tan này

Chạy dài Sĩ Nghị còn run rẩy

Thần tốc Quang Trung đã bủa vây

Chiêu Thống đớn hèn dâng nước vậy

Công ơn Hoàng Đế thật cao dày

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 

BÁN NƯỚC CẦU VINH

(Bát vỹ vần "ây")

Duy  Kỳ  nhục  nhã  Sử  ghi  đây

Bán nước cầu vinh tiếng xấu đầy

Luồn cúi Nhà Thanh quì phục lạy

Ôm chân Tổng đốc chiếm nơi này

Rước  voi  xéo  mả  ông  cha  vậy

Cóng rắn  giầy mồ  dân chúng vây

Quan chức soi gương Chiêu Thống đấy

Đớn hèn khiếp nhược tội thêm dầy

 

NBX

 

Bài Họa:

 

 

Bán Nước Cầu Vinh

 

Chư hầu cống vật tỏ niềm đây

Mờ xóa hùng anh chiến tích đầy

Hoàng Kiếm uy linh danh tạc đó

Thăng Long Văn Miếu sử ghi này

Cạo đầu qui nạp thừa ân sủng

Cắt trọc mong cầu vẫn bủa vây

Triều đại vua nào? hèn hạ thế

Ngàn sau để tiếng rước voi dày

 

                            Thái Nguyên Bình

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Chào Thái Nguyên Bình lâu quá nay anh mới trở lại thăm trang và góp bài họa rất độc đáo. Cảm ơn anh nhiều 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh Bình Xuyên đã ghé thăm và góp bài họa  bát vận rất hay. Cảm ơn anh nhiều. Chào thân mến

Thái Nguyên Bình

Góp bài họa cùng anh Bá

Bán Nước Cầu Vinh

Chư hầu cống vật tỏ niềm đây

Mờ xóa hùng anh chiến tích đầy

Hoàng Kiếm uy linh danh tạc đó

Thăng Long Văn Miếu sử ghi này

Cạo đầu qui nạp thừa ân sủng

Cắt trọc mong cầu vẫn bủa vây

Triều đại vua nào? hèn hạ thế

Ngàn sau để tiếng rước voi dày

                            Thái Nguyên Bình

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp họa cùng anh Liêu Đình Bá

BÁN NƯỚC CẦU VINH

(Bát vỹ vần "ây")

Duy  Kỳ  nhục  nhã  Sử  ghi  đây

Bán nước cầu vinh tiếng xấu đầy

Luồn cúi Nhà Thanh quì phục lạy

Ôm chân Tổng đốc chiếm nơi này

Rước  voi  xéo  mả  ông  cha  vậy

Cóng rắn  giầy mồ  dân chúng vây

Quan chức soi gương Chiêu Thống đấy

Đớn hèn khiếp nhược tội thêm dầy

NBX

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn thi huynh Trường Hưởng tặng bài họa hay tuyệt vời: ân - oán, khinh - trọng  rõ ràng. Chào thân mến

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

CÔNG ƠN HOÀNG ĐẾ…

 

( Bát vĩ vận “ay” )

 

Ân Nguyên Tống Hán…bại nơi đây

Lịch sử vẻ vang chiến tích đầy

Ngạo mạn quân Thanh thua chuốc đấy

Kiêu hùng Nguyễn Huệ đánh tan này

Chạy dài Sĩ Nghị còn run rẩy

Thần tốc Quang Trung đã bủa vây

Chiêu Thống đớn hèn dâng nước vậy

Công ơn Hoàng Đế thật cao dày

 

Lê Trường Hưởng

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn chú Tự đã góp bài họa hay tuyệt vời