ĐIỀU ƯỚC ĐẦU NĂM

ĐIỀU ƯỚC ĐẦU NĂM

 

Không pháo giao thừa vẫn rộn vang

Kê lai Thân khứ phụng Thiên Hoàng

Vầng dương vẫn đợi ngân lời ngọc

Ánh nguyệt còn mong nhả tiếng vàng

Góp sức toàn dân xây dựng nước

Đồng lòng bách tính diệt trừ gian

Thiên tai dịch bệnh tiêu trừ sạch

Để mãi an bình phúc lộc khang

28/01/ 2017

Tư Tơ

 

Bài họa

 

LỜI ĐẦU NĂM

 

Chuông chùa thay pháo tiếng rền vang

Dội khắp muôn nơi thấu Ngọc Hoàng

Báo hiệu giao thừa câu đối đỏ

Cầu mong sức khỏe chữ nhân vàng

Toàn dân kế nghiệp trừ xâm lược

Cả nước chung lòng quyết diệt gian

Tệ nạn thanh trừng cho tận gốc

Gia đình hạnh phúc mãi an khang

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa

 

KHÁT VỌNG ĐẦU NĂM

 

Giao thừa hợp khúc rộn âm vang

Tống cựu nghinh tân tiếp Dậu hoàng

Nhật nguyệt giao hòa giai điệu ngọc

Càn khôn chuyển hóa sắc hương vàng

Đầu tư đối thoại trừ phường nhũng

Hợp tác điều đình diệt lũ gian

Tiếp cận văn minh hưng thạnh trị

Trường đồ viên mãn đặng ninh khang.

 

Liêu Đình Tự