Thảm Họa Thềm Xuân

THẢM KỊCH THỀM XUÂN

 

Nhất Trí Nha Trang bỗng xác xơ

Họa vô đơn chí thật không ngờ

Nửa đêm hỏa hoạn nhà thiêu rụi

Sáng sớm hoang tàn gạch... đứng trơ

Ngó cảnh tan thương lòng vặn thắt

Nhìn dân khốn đốn mắt hoe mờ

Màn trời chiếu đất thềm xuân đến

Bảy tám hộ dân phải sống nhờ.

19/01/2017

Nguyễn Thị Thu - Tư Tơ

 

Bài Họa:

 

Thảm Kịch Thềm Xuân

 

Dân phường Nhất Trí đã ra xơ

Hỏa hoạn ban đêm thật bất ngờ

Ngọn lửa tiêu tan nhìn tận mắt...

Ngôi nhà ngùn ngụt cháy còn trơ...

Buồn teo bộ mặt trông điêu đứng

Sướt mướt bờ mi đổ lệ mờ

Cám cảnh đau thương bao thiệt hại

An cư cuộc sống phải nương nhờ

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa:

 

 

BI KỊCH CUỐI NĂM

 

Bảy mươi nhà bỗng bị nghèo xơ

Hỏa hoạn lan nhanh đến chẳng ngờ

Cồn Nhất Trí kinh hoàng cháy rụi

Phố Nha Trang khiếp hãi nhìn trơ

Nửa đêm lửa rực mà sao tối

Mờ sáng khói bay lại thấy mờ

Trước chục ngày thôi là Tết đến

Bỗng lâm vào cảnh phải nương nhờ…

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 

BI KỊCH

 

Bỗng nhiên Nhất Trí lại tàn xơ

Bi kịch nhân sinh nạn chẳng ngờ

Bà hỏa hoành hành người hổn loạn

Dân tình hoảng hốt mặt trân trơ

Đau lòng thảm họa làn mi đẫm

Xót dạ tai ương mắt lệ mờ

Trước cảnh tan thương ùa ập đến

Vui xuân đón tết phải nương nhờ.

 

Liêu Đình Tự

 

 

 

Liêu Đình Bá

Lời chào năm mới

Xin chào thi huynh Trường Hưởng đã họa rất nhanh mà lại hay lắm, 3 bữa Tết ham vui xuân không ghé thăm gia đình và anh được. Chúc anh và gia đình sức khỏe vui xuân. Chào thân mến

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

BI KỊCH CUỐI NĂM

 

Bảy mươi nhà bỗng bị nghèo xơ

Hỏa hoạn lan nhanh đến chẳng ngờ

Cồn Nhất Trí kinh hoàng cháy rụi

Phố Nha Trang khiếp hãi nhìn trơ

Nửa đêm lửa rực mà sao tối

Mờ sáng khói bay lại thấy mờ

Trước chục ngày thôi là Tết đến

Bỗng lâm vào cảnh phải nương nhờ…

 

Lê Trường Hưởng