ÔNG BẠN LÁNG GIỀNG

ÔNG BẠN LÁNG GIỀNG

 

Liên tục xâm lăng đất Việt này

Bao triều chiếm đoạt chẳng ngừng tay

Kiêu hùng ngạo mạn mồm leo lẻo

Đích thực điêu ngoa mặt dạn dày

Lầm tưởng yêu thương cùng chủ nghĩa

Phỉnh phờ chống chọi với phương Tây

Chữ vàng bốn tốt lời ngon ngọt

Nay cũng như xưa rõ bọn mày.

 

Liêu Đình Bá

Họa:

CẢNH BÁO

Người xưa cảnh báo nước Nam này

Trung Quốc hung tàn chớ nắm tay

Hợp tác tài nguyên xâm chiếm lấy

Ban giao của cải chất chồng dày

Núi xương thảm họa từ phương Bắc

Sông máu tai nàn đó hương Tây

Rước giặc vào nhà mua bán đất

Mất bò tin bợm nước ăn mày.

Thái Nguyên Bình

 

Bài họa

 

DÂN TA THẤU ĐẾN...

 

Mưu đồ thôn tính đã lâu này

Triều đại tiếp nhau muốn nhúng tay

Dối trá xưng xưng trơ…mặt thớt

Điêu toa xoen xoét dẩu…môi  dày

Việc làm làm mãi trên…phương Bắc

Lời nói nói luôn tận…phía Tây

Thâm hiểm bạo tàn vờ…tử tế

Dân ta thấu đến tận…tim mày!

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 

 

NHÌN THẤU TÂM CAN 

Tàu Khựa đang ôm mộng bá này

Việt Nam thôn tính chúng  ra tay

Chữ  Vàng  lừa  gạt  lòi  dơ dáy

Bốn  Tốt  dối  gian  lộ  mặt  dày

Biển đảo xâm lăng vơ chiếm lấy

Biên cương lấn đất của riêng tây

Láng giềng hữu nghị mồm rao dạy

Nhìn  thấu  tâm  can  cả  lũ  mày

NBX

 

Bài họa

 

MỘNG XÂM LĂNG

 

Đại Hán ngàn năm vẫn thế này 

Mưu đồ xâm lược chẳng nương tay

Dã tâm hèn hạ trơ chân tướng

Bản chất gian manh lộ mặt dày

Nuôi mộng bá quyền sang hướng Bắc

Giở trò thống lĩnh cả đằng Tây

Nghĩa nhân giả tạo hòng che đậy

Đội lốt sài lang rõ chúng mày.

 

Liêu Đình Tự

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh Bình Xuyên đã ghé thăm và góp bài họa đồng cảm rất hay:

"Biển đảo xâm lăng vơ chiếm lấy

Biên cương lấn đất của riêng tây"

Chúc anh luôn khỏe ra nhiều thơ hay

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh Trường Hưởng thường xuyên ghé thăm và góp họa đồng cảm rất hay:

"Thâm hiểm bạo tàn vờ…tử tế

Dân ta thấu đến tận…tim mày!"

Chào thân mến. Chúc anh khỏe

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh Thái Nguyên Bình đã đồng cảm nỗi lo phương Bắc xâm lược nước ta. Chào thân mến

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp bài họa cùng anh Liêu Đình Bá

NHÌN THẤU TÂM CAN 

Tàu Khựa đang ôm mộng bá này

Việt Nam thôn tính chúng  ra tay

Chữ  Vàng  lừa  gạt  lòi  dơ dáy

Bốn  Tốt  dối  gian  lộ  mặt  dày

Biển đảo xâm lăng vơ chiếm lấy

Biên cương lấn đất của riêng tây

Láng giềng hữu nghị mồm rao dạy

Nhìn  thấu  tâm  can  cả  lũ  mày

NBX

 

 

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

DÂN TA THẤU ĐẾN...

 

Mưu đồ thôn tính đã lâu này

Triều đại tiếp nhau muốn nhúng tay

Dối trá xưng xưng trơ…mặt thớt

Điêu toa xoen xoét dẩu…môi  dày

Việc làm làm mãi trên…phương Bắc

Lời nói nói luôn tận…phía Tây

Thâm hiểm bạo tàn vờ…tử tế

Dân ta thấu đến tận…tim mày!

 

Lê Trường Hưởng

 

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Đình Bá bài họa

CẢNH BÁO

Người xưa cảnh báo nước Nam này

Trung Quốc hung tàn chớ nắm tay

Hợp tác tài nguyên xâm chiếm lấy

Ban giao của cải chất chồng dày

Núi xương thảm họa từ phương Bắc

Sông máu tai nàn đó hương Tây

Rước giặc vào nhà mua bán đất

Mất bò tin bợm nước ăn mày.

Thái Nguyên Bình

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','6cug6qgl1a80vkntfq0asi8ee3','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:01:29','/a304750/ong-ban-lang-gieng.html')