MIỀN TRUNG LŨ LỤT

MIỀN TRUNG LŨ LỤT

 

Miền Trung lũ lụt mấy ngày liền

Thiệt hại hoa màu khiến đảo điên

Biệt lập dân cư vùng trũng thấp

Buông trôi nhà cửa cảnh buồn phiền

Phú Yên khốn đốn cho nhiều hộ

Bình Định lao đao mất của tiền

Chóc ngóc co ro trời giá rét

Thương tình cứu đói phải đầu tiên.

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa

 

THIÊN TAI

 

Lụt lội thiên tai giáng họa liền

Miền Trung gánh chịu tưởng chừng điên

Ruộng vườn hớt hả người cơ cực

Nhà cửa tan hoang cảnh muộn phiền

Khắc phục cộng đồng cùng gắng sức

Cứu nguy cả nước góp chung tiền

Bao ngày quật lộn trong mưa lũ

Hậu quả dân tình khổ trước tiên.

 

Liêu Đình Tự

 

LŨ LỤT MIỀN TRUNG

(Nhất thủ thanh - Bát vỹ vần "iên")

Lũ lụt miền Trung nối tiếp liền

Lũ dồn dập tới quá cuồng điên

Lũ trôi gia súc, người nguy biến

Lũ cuốn lúa màu cảnh muộn phiền

Lũ khiến toàn vùng hao bạc biển

Lũ làm mấy tỉnh tổn bao tiền

Lũ gây thiệt hại nhiều phương diện

Lũ chính thiên tai triệt trước tiên

 

Nguyễn Bình Xuyên

 

Bài họa

 

BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Bão lụt miền Trung nối tiếp liền

Cơn này trận khác cứ như...điên

Người dân mất mát bao đau khổ

Đồng ruộng ngập băng lắm muộn phiền

Bình Định nước trôi băng của cải

Phú Yên lũ cuốn sạch hàng tiền

Giảm nghèo xóa đói nay... như cũ

Khắc phục thiên tai việc trước tiên.

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 

KHÔNG ĐỀ

Quan ta thấy lũ là khôn liền

Ăn chặn để làm nước đảo điên

Hô hào kêu gọi quen quyên ngóp

Cứu dân thoi thóp cảnh ưu phiền!

Phòng chống sao không cho cái sõng

Hay bộ dàn giáo đáng bao tiền!

Năm nào cũng hát bài lá rách

Đúng là dĩ dĩ thực vi tiên!

 

Tranghoalong

 

BÃO LŨ MIỀN TRUNG

 

Lũ lũ miền trung hai tháng liền

Cuồng phong hồng thủy dập liên miên

Nhân dân đói khổ trong xơ xác

Cảnh vật tàn hoang giữa muộn phiền

Cả nước góp gom từng hạt gạo

Người người san sẻ những đồng tiền

Thiên tai – giặc dữ cần chung sức

Cấp bách an dân việc trước tiên.

 

14/01/2017

Tư Tơ

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn Tư Tơ đã góp bài họa muộn nhưng rất hay, từ nay em đưa bài họa trực tiếp nhé. Thân mến

Trần Quang Tuân

Bài hoạ

Chào bác Liêu Đình Bá!

Xin góp hoạ cùng bác

 

 LŨ MIỀN TRUNG

( Nhất thủ thanh , bát vĩ vần " iên")

Lũ tới miền Trung lại lụt liền

Lũ chồng lên lũ thật như điên

Lũ xô nhà cửa gây nguy hiểm

Lũ ngập ruộng nương thấy luỵ phiền

Lũ cuốn hoa màu trôi sạch biến

Lũ gieo thiệt hại mất bao tiền

Lũ tê liệt hết nhiều phương tiện

Lũ hoạ khôn lường chặn trước tiên

Trận Quang Tuân

tranghoalong

kính họa

Quan ta thấy lũ là khôn liền

Ăn chặn để làm nước đảo điên

Hô hào kêu gọi quen quyên góp

Cứu dân thoi thóp cảnh ưu phiền!

Phòng chống sao không cho cái sõng 

Hay bộ dàn giáo đáng bao tiền?

Năm nào cũng hát bài lá rách

Đúng là dĩ dĩ thực vi tiên!

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

BÃO LỤT MIỀN TRUNG

 

Bão lụt miền Trung nối tiếp liền

Cơn này trận khác cứ như…điên

Người dân mất mát bao đau khổ

Đồng ruộng ngập băng lắm muộn  phiền

Bình Định nước trôi băng của cải

Phú Yên lũ cuốn sạch  hàng tiền

Giảm nghèo xóa đói nay…như cũ

Khắc phục thiên tai việc trước tiên.

 

Lê Trường Hưởng

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp bài họa cùng anh Liêu Đình Bá

LŨ LỤT MIỀN TRUNG

(Nhất thủ thanh - Bát vỹ vần "iên")

 

Lũ lụt miền Trung nối tiếp liền

Lũ dồn dập tới quá cuồng điên

Lũ trôi gia súc, người nguy biến

Lũ cuốn lúa màu cảnh muộn phiền

Lũ khiến toàn vùng hao bạc biển

Lũ làm mấy tỉnh tổn bao tiền

Lũ gây thiệt hại nhiều phương diện

Lũ chính thiên tai triệt trước tiên

 

Nguyễn Bình Xuyên