THƠ ĐƯỜNG PHƯƠNG NAM I

THƠ ĐƯỜNG PHƯƠNG NAM I

 

Phương Nam Đường luật đón chào đây

Chắp bút năm vần dẫu dở hay

Tứ tuyệt hùng hồn mong kế nghiệp

Thất ngôn sắc sảo bước đầu gầy

Thi nhân xướng họa cùng ra mắt

Bạn hữu phê bình đã bắt tay

Bộc bạch yêu thương lòng mãn nguyện

Phương Nam Đường luật đón chào đây.

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa

 

CHÚC MỪNG

( Bát vỹ vần "ay")

Đường Luật Phương Nam ra mắt đây

Tin vui loan báo cũng vừa hay

Tao đàn bát cú thông khơi dậy

Thi hội thất ngôn thoáng mạch gày

Bè bạn giao lưu thêm bước nhảy

Anh em xướng họa nối vòng tay

Chúc mừng tặng bó hoa tươi vẫy

Đường Luật Phương Nam ra mắt đây.

 

Nguyễn Bình Xuyên

 

Bài họa

 

ĐƯỜNG LUẬT PHƯƠNG NAM!

 

Đường luật Phương Nam nở rộ đây

Nhiều Thi sĩ giỏi lắm bài hay

Dòng thơ bác học từ lâu dựng

Thể loại uyên thâm rất sớm gầy

Xướng họa tao nhân về họp mặt

Vịnh ngâm mặc khách đến cầm tay

Tình thân mến mộ thành tri kỷ

Đường luật Phương Nam nở rộ đây

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 

PHƯƠNG NAM ĐƯỜNG THI

 

Đường luật Phương Nam xuất bản đây

Bao miền góp bút tập thơ hay

Tài bồi hậu thế đà vun đắp

Kế thuật tiền nhân tạo dựng gầy

Xướng họa tao đàn từng chắp cánh

Giao hòa tri kỷ đã liền tay

Tao nhân mặc khách tình sâu đậm

Đường luật Phương Nam xuất bản đây.

 

Liêu Đình Tự

 

Bài họa

 

THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT

 

Thơ Đường đất Việt mãi còn đây

Để lại trong lòng những nét hay

Lắng đọng thanh vần đang ấp ủ

Êm đềm ý tứ đã từng gây

Tao đàn rộn rã cùng đua sức

Thi hữu vui mừng được góp tay

Xướng họa thân tình quên tuổi tác

Thơ Đường đất Việt mãi còn đây.

 

Trần Ngọc Bích

 

trần ngọc bích

bài họa

Bài họa

THƠ  ĐƯỜNG  ĐẤT  VIỆT

Thơ Đường đất Việt mãi còn đây

Để lại trong lòng những nét hay

Lắng đọng thanh vần đang ấp ủ

Êm đềm ý tứ đã từng gây

Tao đàn rộn rã cùng đua sức

Thi hữu vui mừng được góp tay

Xướng họa thân tình quên tuổi tác

Thơ Đường đất Việt mãi còn đây.

                         Trần Ngọc Bích

Nguyễn Bình Xuyên

Sửa thơ

Anh Liêu Đình Bá sửa lại câu 4 đi :

Thi hội thất ngôn thoáng mạch gày

Thất ngôn chứ không phải "bát ngôn"

Lê Trường Hưởng

Anh Liêu Đình Bá sửa lại:

Tinh thân mến mộ thành tri kỷ

Tình thân chứ không phải Tinh Thần!

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

ĐƯỜNG LUẬT PHƯƠNG NAM I

 

Đường luật Phương Nam nở rộ đây

Nhiều Thi sĩ giỏi lắm bài hay

Dòng thơ bác học từ lâu dựng

Thể loại uyên thâm rất sớm gầy

Xướng họa tao nhân về gặp mặt

Vịnh ngâm mặc khách đến cầm tay

Tình thân mến mộ thành tri kỷ

Đường luật Phương Nam nở rộ đây

 

Lê Trường Hưởng

 

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp họa chung vui cùng anh Liêu Đình Bá

CHÚC MỪNG

(Bát vỹ vần "ay")

Đường Luật Phương Nam ra mắt đây

Tin vui loan báo cũng vừa hay 

Tao đàn bát cú thông khơi dậy

Thi hội thất ngôn thoáng mạch gày

Bè bạn giao lưu thêm bước nhảy

Anh em xướng họa nối vòng tay

Chúc mừng tặng bó hoa tươi vẫy

Đường Luật Phương Nam ra mắt đây