THÓI ĐỜI

THÓI ĐỜI

 

Dẫm đạp lòng nhau bởi ghế ngồi

Thân bằng dứt bỏ hại đời thôi

Trường danh nghĩa đoạn hoài gian dối

Bã lợi tình vong ngẫm quá tồi

Viễn tưởng mơ màng không kịp hối

Hoang đường ảo mộng khó mà trôi

Chiêu bài giả tạo toàn tranh lối

Nỡ để đồng tâm hại giống nòi.

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa

 

THÓI ĐỜI

Ghế kia mặc cả ái ưu ngồi

Lẽ phải công bằng hậu lễ thôi

Mua tước cầu vinh thường giả dối

Bán danh bỏ túi lạm thu tồi

Nóc cao nhà dột dân chao đảo

Thấp mái tường xiêu nước cuốn trôi

Rượu cũ bình xưa giờ vũ cẩn

Nguyên y vân thế đợi thay nòi

Thái Nguyên Bình

 

Bài họa

 

NGẪM ĐỜI

 

Dèm pha ấu trĩ để tranh ngồi

Thủ đoạn đê hèn miễn có thôi

Nỡ bán thân tình nên phản bội

Hoài khinh đạo lý giở chiêu tồi

Mơ màng viễn tưởng đành gian dối

Ngã giọng hoang đường nuốt chẳng trôi

Lại đấm rồi xoa còn đổ lỗi

Lòng sao lại nỡ đả thương nòi.

 

Liêu Đình Tự

 

Bài họa

 

VỐN CÙNG NÒI...

 

Gầm ghè giành giật ghế lên ngồi

Con cháu theo vào xếp chỗ thôi

Lên chức rồi ăn gian nói dối

Cầm quyền xong hứa hão sao tồi

Bất nhân thất đức không hề hối

Vô cảm nhẫn tâm cứ để trôi

Hành xử mọi người không phải lối

Quan tham Đầy tớ vốn cùng nòi...

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 

PHẢN QUỐC HẠI DÂN

 

Ghế đứng lung lay vẫn giữ ngồi

Để cho phe nhóm giật giành thôi

Dụng mưu luân chuyển bài dàn tối

Tính kế trao ngôi vở diễn tồi

Cánh hẩu trừ dần làm chẳng nổi

Cháu con loại bớt việc không trôi

Kê khai tài sản toàn lừa dối

Phản quốc hại dân đã nảy nòi.

 

Nguyễn Bình Xuyên

 

Bài họa

 

THỨC TỈNH

 

Tranh công đổ lỗi nghiễm nhiên rồi

Chạy chức giành quyền rõ quá thôi

Mánh khoé lừa dân toàn mỡ nổi

Âm mưu ích nhóm nối đuôi tồi

Mồi ngon đón lõng cùng xua đuổi

Cỏ rác ngăn dòng quyết đẩy trôi

Thức tỉnh lòng người cần phải vội

Chung lưng giữ nước với thương nòi.

 

Trần Ngọc Bích

 

Bài họa

 

MAU TỈNH NGỘ

 

Lung lay ghế mọt vẫn mong ngồi

Chổng vó có ngày phải dẹp thôi

Miệng lưỡi đong đưa bài nói dối

Tay chân nhún nhảy vỡ hài tồi

Cháu con nặng nợ ngày sau hối

Đất nước xiêu điêu trước mắt thôi

Tỉnh ngộ mau đi đừng lạc lối

Kẻo rồi tiệt giống lại thui nòi.

 

Ngô Quốc Lộc

 

 

 

 

Ngô quốc lộc

Chào anh Liêu Đình Bá !

Thay đổi quy cách nên gõ còn lúng túng, cảm phiền anh sửa giúp câu 4 :

Tay chân nhún nhảy vở hài tồi

Cảm ơn !

Ngô quốc lộc

Chào anh Liêu Đình Bá !

Lâu quá rồi mới trở lại gặp nhau,mừng mừng tủi tủi ! Đất lành chim đậu phải không anh ? Gửi anh lời chúc sức khỏe và may mắn ! Gửi anh bài họa , gọi là món quà ngày họp mặt :

      MAU TỈNH NGỘ

Lung lay ghế mọt vẫn mong ngồi
Chổng vó có ngày phải dẹp thôi
Miệng lưỡi đong đưa bài nói dối
Tay chân nhún nhẩy vở diễn tồi
Cháu con nặng nợ ngày sau hối
Đất nước xiêu điêu trước mắt thôi
Tỉnh ngộ mau đi đừng lạc lối
Kẻo rồi tiệt giống lại thui nòi
               Ngô Quốc lộc

Lê Trường Hưởng

Sửa thơ

Anh Liêu Đình Bá sửa giúp câu 1:

Gầm ghè giành giật ghế lên ngồi

Cảm ơn anh

trần ngọc bích

bài họa

Bài họa

THỨC  TỈNH

Tranh công đổ lỗi nghiễm nhiên rồi

Chạy chức giành quyền rõ quá thôi

Mánh khóe lừa dân toàn mỡ nổi

Âm mưu ích nhóm nối đuôi tồi

Mồi ngon đón lõng cùng xua đuổi

Cỏ rác ngăn dòng quyết đẩy trôi

Thức tỉnh lòng người cần phải vội

Chung lưng giữ nước với thương nòi

                      Trần Ngọc Bích

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Bình Xuyên cảm ơn anh với bài họa hay, chúc anh sức khỏe an lạc. xin đưa bài lên trang chính!

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin cảm ơn anh trường Hưởng đã vào thăm trang góp bài họa hay, chúc anh sức khỏe an lạc.Xin đưa bài lên trang chính!

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn anh Thái Nguyên đã mở hàng bài họa rất hay, chúc sức khỏe nhiều niềm vui!

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

PHẢN QUỐC HẠI DÂN 

Ghế đứng  lung lay  vẫn  giữ  ngồi

Để cho  phe nhóm  giật  giành thôi

Dụng mưu luân chuyển bài dàn tối

Tính  kế  trao  ngôi  vở  diễn  tồi

Cánh hẩu  trừ dần  làm  chẳng nổi

Cháu con  loại bớt  việc không trôi

Kê  khai  tài  sản  toàn  lừa  dối

Phản  quốc  hại  dân  đã  nảy  nòi

NBX

 

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

VỐN CÙNG NÒI…

 

Gầm ghè giành giật chỗ lên ngồi

Con cháu theo vào xếp chỗ thôi

Lên chức rồi ăn gian nói dối

Cầm quyền xong hứa hão sao tồi

Bất nhân thất đức không hề hối

Vô cảm nhẫn tâm cứ để trôi

Hành xử mọi người không phải lối

Quan tham Đầy tớ vốn cùng nòi…

 

Lê Trường Hưởng

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

NGẪM ĐỜI


Dèm pha ấu trĩ để tranh ngồi
Thủ đoạn đê hèn miễn có thôi
Nỡ bán thân tình nên phản bội
Hoài khinh đạo lý giở chiêu tồi
Mơ màng viễn tưởng đành gian dối
Ngã giọng hoang đường nuốt chẳng trôi
Lại đấm rồi xoa còn đổ lỗi
Lòng sao lại nỡ đả thương nòi.

Liêu Đình Tự

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Đình Bá bài họa

THÓI ĐỜI

Ghế kia mặc cả ái ưu ngồi

Lẽ phải công bằng hậu lễ thôi

Mua tước cầu vinh thường giả dối

Bán danh bỏ túi lạm thu tồi

Nóc cao nhà dột dân chao đảo

Thấp mái tường xiêu nước cuốn trôi

Rượu cũ bình xưa giờ vũ cẩn

Nguyên y vân thế đợi thay nòi.

Thái Nguyên Bình