MÙA THU LỊCH SỬ

MÙA THU LỊCH SỬ

 

Mùa thu thắng lợi rực cờ hồng

Đổi thịt thay da khắp núi sông

Tiên tổ dựng xây bền tựa đá

Cháu con gìn giữ vững như đồng

Biên cương cảnh giác luôn phòng thủ

Hải đảo sẵn sàng thế tiến công

Trước lúc đi xa Người đã dặn

Cùng nhau giữ nước nhớ ghi lòng.

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa

MÙA THU THÁNG TÁM

 

Tháng tám mùa Thu rực sắc hồng

Tự do độc lập tỏa non sông

Đập nền Đô hộ bền như đá

Xóa ách Thực dân vững tựa đồng

Yêu nước tìm đường Người gắng sức

Thương nòi dẫn lối Bác ra công

Thiêng liêng Di chúc ghi trong dạ

Lời dạy khắc sâu tận đáy lòng!

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 

 

CÁCH MẠNG MÙA THU

(Vĩ thủ bắc cầu thơ - Bát vĩ vần "ông")

 

Cách mạng Mùa Thu rực nắng hồng

Hồng kỳ  phấp phới  khắp  non sông

Sông  reo  Độc Lập  rèn  vang  trống

Trống dục  Tự Do  tiếng  vọng  đồng

Đồng  trải   Ấm  No   xây  cuộc  sống

Sống vui  Hạnh Phúc  khắc ghi  công

Công  lao   của  Bác   như  trời   lộng

Lộng   gió   cờ   bay   rộn  cõi   lòng  !

NBX

 

Bài họa

 

VỮNG NIỀM TIN

 

Hào khí trời Nam rực ánh hồng

Niềm tin mạch sống rạng non sông

Giang sơn độc lập về muôn nẻo

Đất nước tự do đến đại đồng

Phòng thủ biên cương đà vững chắc

Bang giao đối tác đã thành công

Đầu tư quốc nội đang tăng trưởng

Cuộc sống người dân được ấm lòng.

 

Liêu Đình Tự

 

Bài họa bác Ngọc Bích

 

 

 THU

 

Thu báo tin vui rực nắng hồng

Thu nhiều kỉ niệm với non sông

Thu mừng hậu duệ tâm như sắt

Thu quý tiền nhân trí tựa đồng

Thu đã chung tay cùng sáng tạo

Thu còn góp sức được ghi công

Thu qua nhớ lại thời gian khổ

Thu giữ đừng cho tắt lửa lòng.

 

                            Trần Ngọc Bích

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Kính chào bác Ngọc Bích đã ghé thăm và tặng bài họa rất hay. Chúc bác dồi dào sức khỏe thường xuyên ghé thăm. Kính mến 

trần ngọc bích

bài họa

Xin được góp vui cùng bác Liêu Đình Bá

  THU

Thu báo tin vui rực nắng hồng

Thu nhiều kỉ niệm với non sông

Thu mừng hậu duệ tâm như sắt

Thu quý tiền nhân trí tựa đồng

Thu đã chung tay cùng sáng tạo

Thu còn góp sức được ghi công

Thu qua nhớ lại thời gian khổ

Thu giữ đừng cho tắt lửa lòng

                            Trần Ngọc Bích

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn chú Tự đã góp bài họa rất hay. Cảm ơn chú nhiều 

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

VỮNG NIỀM TIN

Hào khí trời Nam rực ánh hồng

Niềm tin mạch sống rạng non sông

Giang sơn độc lập về một mối

Đất nước tự do đến đại đồng

Phòng thủ biên cương đà xững chắc

Bang giao đối tác đã thành công

Đầu tư quốc nội đà tăng trưởng

Cuộc sống người dân được ấm lòng.

Liêu Đình Tự

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Xin chào anh Bình Xuyên "Bát Vận" đã góp bài họa rất hay, chúc anh dồi dào sức khỏe thường xuyên gặp nhau trên trang...Thân mến

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Thi huynh Trường Hưởng họa bài này rất hay, đối rất chuẩn. Cảm ơn anh đã góp họa. Chào thân mến

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp bài họa cùng anh Liêu Đình Bá

CÁCH MẠNG MÙA THU

(Vĩ thủ bắc cầu thơ - Bát vĩ vần "ông")

 

Cách mạng Mùa Thu rực nắng hồng

Hồng kỳ  phấp phới  khắp  non sông

Sông  reo  Độc Lập  rèn  vang  trống

Trống dục  Tự Do  tiếng  vọng  đồng

Đồng  trải   Ấm  No   xây  cuộc  sống

Sống vui  Hạnh Phúc  khắc ghi  công

Công  lao   của  Bác   như  trời   lộng

Lộng   gió   cờ   bay   rộn  cõi   lòng  !

NBX

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

MÙA THU THÁNG TÁM

 

Tháng tám mùa Thu rực sắc hồng

Tự do độc lập tỏa non sông

Đập nền Đô hộ bền như đá

Xóa ách Thực dân vững tựa đồng

Yêu nước tìm đường Người gắng sức

Thương nòi dẫn lối Bác ra công

Thiêng liêng Di chúc ghi trong dạ

Lời dạy khắc sâu tận đáy lòng!

 

Lê Trường Hưởng