ĐƯỜNG THI KHÓ TÍNH

ĐƯỜNG THI KHÓ TÍNH

 

Thơ Đường bó buộc ít người chơi

Luật trắc bằng niêm dính chẳng rời

Ấm lạnh tình đời câu mặn nhạt

Vui buồn thế sự chuyện đầy vơi

Thất ngôn sáng tối chưa ăn ý

Bát cú nông sâu đã hết lời

Đối ngẫu gieo vần không lỗi bệnh

Xướng hòa chuẩn mực dễ gì chơi.

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa bác Ngọc Bích

 

 

VẪN  THÍCH  CHƠI

 

Khó tính nhưng lòng vẫn thích chơi

Đường thi quyến rũ chẳng sao rời

Âm thanh lóng lánh vần không cạn

Ngữ điệu hài hòa nghĩa chẳng vơi

Cách nghĩ nhờ thơ tìm đúng hướng

Tầm nhìn mượn chữ luận thay lời

Phong yêu” “ hạc tất” hòng gây nhiễu

Luật nắm đây rồi cứ vững chơi.

 

                          Trần Ngọc Bích

 

Bài họa

 

Đường Luật Khó Chơi

 

Đường luật hài hòa thật khó chơi

Tuôn mây nghiên bút luyện không rời

Họa tranh thủy mặc màu tươi vẹn

Tô vẽ giang sơn sắc chẳng vơi

Nhất tự lục nghì phô đối ngẫu

Vạn ngôn bá ngữ chuốt trau lời

Thơ xưa bác học tu niêm vận 

Cao quí tao đàn xướng họa chơi.

 

                         Thái Nguyên Bình

 

Bài họa

 

THÂM UYÊN ĐƯỜNG LUẬT

 

Đường luật buộc ràng thích mới chơi

Đã mê rồi hẳn khó ai rời

Chỉn chu cú pháp tình thêm thắm

Khúc chiết ngôn từ nghĩa chẳng vơi

Thi tứ dạt dào trầm bỗng điệu

Văn phong sống động thiết tha lời

Hài hòa niêm luật không thiên lệch

Dẫu khó say lòng vẫn cứ chơi.

 

Liêu Đình Tự

 

Bài họa

 

 

XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG

 

Xướng họa thơ Đường thật khó chơi

Luật niêm chặt chẽ chớ xa rời

Từ hay chọn lọc cho đầy đặn

Tứ đẹp  nghĩ suy chẳng cạn vơi

Ý tại nằm trong năm sáu chữ

Ngôn ngoài bay bổng biết bao lời

Tao nhân mặc khách thành tri kỷ

Xướng họa thơ Đường thấy dễ chơi.

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 

 

DẪU RẰNG HÓC BÚA

 

Ta mình thi phú mãi ham chơi

Bởi thế nên chăng mới khó rời

Dẫu phải bóp đầu tình khó cạn

Dù cho vắt óc nghĩa khôn vơi

Bảo tồn niêm luật từng hay ý

gìn giữ đối đăng những đẹp lời

Hóc búa đến đâu mình vẫn cố

Khi mà Thơ cổ đã mê chơi!

 

Nguyên Lịch

 

Bài họa

 

 

KẾT BẠN THƠ

                             

Luật Đường xướng họa lắm người chơi

Kết  bạn  văn chương  nghĩa  chẳng rời

Không  ngại  lên  non  dù  chửa  tới

Quản  gì  vượt  dốc  dẫu  chưa  vơi

Đưa  thuyền  kiếm chữ  mong  gom với

Thuận  mái  tìm  câu  muốn  góp  lời

Mặc  khách  Tao  nhân  vui  phấn  khởi

Trao  nhau  thơ  phú  hẹn  cùng  chơi

     

Nguyễn Bình Xuyên

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Chào anh Bình Xuyên cây bút lão luyện không ngại luật Đường thi bó buộc đã góp bài họa rất hay. Cảm ơn anh nhiều

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp họa cùng anh Liêu Đình Bá

KẾT BẠN THƠ

                             

Luật Đường xướng họa lắm người chơi

Kết  bạn  văn chương  nghĩa  chẳng rời

Không  ngại  lên  non  dù  chửa  tới

Quản  gì  vượt  dốc  dẫu  chưa  vơi

Đưa  thuyền  kiếm chữ  mong  gom với

Thuận  mái  tìm  câu  muốn  góp  lời

Mặc  khách  Tao  nhân  vui  phấn  khởi

Trao  nhau  thơ  phú  hẹn  cùng  chơi

     

Nguyễn Bình Xuyên

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Xin chào anh Nguyên Lịch lâu quá mới gặp anh sang rhăm và góp bài họa nói lên nỗi lòng đam mê thơ Đường luật. Cảm ơn anh nhiều, Chúc anh dồi dao sức khỏe. Chào thân mến 

Nguyên Lịch

Xin họa

DẪU RẰNG HÓC BÚA

 

Ta mình thi phú mãi ham chơi

Bởi thế nên chăng mới khó rời

Dẫu phải bóp đầu tình khó cạn

Dù cho vắt óc nghĩa khôn vơi

Bảo tồn niêm luật từng hay ý

gìn giữ đối đăng những đẹp lời

Hóc búa đến đâu mình vẫn cố

Khi mà Thơ cổ đã mê chơi!

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Xin chào anh Trường Hưởng cây bút lão luyện không ngại luật lệ cấm ngăn đã góp bài họa rất hay. Chúc anh dồi dào sức khỏe. Chào thân mến

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn chú Tự đã góp bài họa rất hay. Lúa gặt hết chưa.

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn Thái Nguyên Bình đã góp bài họa hay thời gian qua vắng bóng, khám bệnh về có khỏe không? Chào thân mến

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG

 

Xướng họa thơ Đường thật khó chơi

Luật niêm chặt chẽ chớ xa rời

Từ hay chọn lọc cho đầy đặn

Tứ đẹp  nghĩ suy chẳng cạn vơi

Ý tại nằm trong năm sáu chữ

Ngôn ngoài bay bổng biết bao lời

Tao nhân mặc khách thành tri kỷ

Xướng họa thơ Đường thấy dễ chơi.

 

Lê Trường Hưởng

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

THÂM UYÊN ĐƯỜNG LUẬT

Đường luật buộc ràng thích mới chơi

Đã mê rồi hẳn khó ai rời

Chỉn chu cú pháp tình thêm thắm

Phóng khoáng ngôn từ nghĩa chẳng vơi

Thi tứ dạt dào trầm bỗng điệu

Văn phong sống động thiết tha lời

Hài hòa niêm luật không thiên lệch

Dẫu khó say lòng vẫn cứ chơi.

 

Liêu Đình tự

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Xin kính chào bác Ngọc Bích đã ghé thăm trang và tặng bài thơ rất hay để đàn em học tập bác. Rất mong bác thường xuyên ghé thăm, Chúc bác dồi dào sức khỏe 

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Bá bài họa

Đường Luật Khó Chơi

Đường luật hài hòa thật khó chơi

Tuôn mây nghiêng bút luyện không rời

Họa tranh thủy mặc màu tươi vẹn

Tô vẽ giang sơn sắc chẳng vơi

Nhất tự lục nghì phô đối ngẫu

Vạn ngôn bá ngữ chuốt trau lời

Thơ xưa bác học tu niêm vận 

Cao quí tao đàn xướng họa chơi

                         Thái Nguyên Bình

Trần Ngọc Bích

Bài họa

Xin được góp vui cùng bác Liêu Đình Bá

VẪN  THÍCH  CHƠI

Khó tính nhưng lòng vẫn thích chơi

Đường thi quyến rũ chẳng sao rời

Âm thanh lóng lánh vần không cạn

Ngữ điệu hài hòa nghĩa chẳng vơi

Cách nghĩ nhờ thơ tìm đúng hướng

Tầm nhìn mượn chữ luận thay lời

Phong yêu“ hạc tất” hòng gây nhiễu

Luật nắm đây rồi cứ vững chơi

                          Trần Ngọc Bích