TRẬN BẠCH ĐẰNG

TRẬN BẠCH ĐẰNG

 

Lịch sử rạng ngời tiếp nối trang

Ngô Quyền đại thắng Bạch Đằng giang

Sông này xác giặc Tàu trôi nổi

Tướng nọ hùng binh khựa cúi hàng

Nam Hán Tống Nguyên xâm lược rã

Lê Hoàn Hưng Đạo đánh thù tan

Chiến công hiển hách gương soi sáng

Dân tộc Việt Nam thật vẻ vang.

 

Liêu Đình Bá

 

- Năm 938 Ngô Quyền đánh tan 2 vạn quân Nam Hán

- Năm 981 Lê Hoàn đánh tan quân Tống

- Năm 1288 Trần Hưng Đạo phá tan quân Nguyên

(3 lần xâm lược đại bại tại sông Bạch Đằng).

Nguồn lịch sử

 

Bài họa

 

 

BẠCH ĐẰNG GIANG

 

Truyền thống hào hùng tô thắm trang

Địa danh lừng lẫy Bạch Đằng Giang

Sông vùi cọc nhọn thiêu thuyền mảng

Bờ chất sậy lau đốt giặc hàng

Hán, Tống, Nguyên sang quân bỏ mạng

Ngô, Lê, Trần đánh lính thây tan

Binh thư Sử sách ghi công trạng

Thế giới ngợi ca nức tiếng vang

 

NBX

 

Bài họa

 

“ĐẰNG GIANG TỰ CỔ HUYẾT DO HỒNG”

 

Đại thắng nối nhau viết tiếp trang

Bạch Đằng tự cổ gọi Hồng giang

Nguyên Mông bại trận đành run chạy

Nam Hán thua to phải phục hàng

Hưng Đạo ba lần cho Giặc nát

Ngô Quyền một dịp khiến Xâm tan

Dòng sông oanh liệt còn ghi dấu

Chiến tích hào hùng tiếng mãi vang.

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 

NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ

 

Ngược dòng lịch sử rạng ngời trang

Chiến trận lẫy lừng Bến Nhị giang

Đinh Lý..Trần Lê giành thắng lớn

Tống Ngyên...Mông Cẩu cúi đầu hàng

Mưu đồ bành trướng đành tàn lụi

Tham vọng bá quyền đã rã tan

Bao đợt xâm lăng đều thảm bại

Việt Nam danh tiếng vẫn còn vang.

 

Liêu Đình Tự

Bài họa

 

 

TIẾNG CÒN VANG!

 

Dòng sông sóng cuộn Sử sang trang

Máu nhuộm đâu còn gọi Bạch giang

Cọc nhọn Nguyên Mông từng tháo chạy

Nước to Nam Hán đã quy hàng

Chiến thuyền tướng mạnh mà đâm nát

Quân giặc binh hùng lại vỡ  tan

Hưng Đạo Ngô Quyền đầy khí phách

Thiên tài thao lược tiếng còn vang!

 

Lê Trường Hưởng

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn anh Trưởng Hưởng đã có bài họa thứ 2 thật là hay, cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe dạt dào thi hứng !

Lê Trường Hưởng

Nhân Mai Minh tạo ra được code mới rất thuận tiện xin góp bài họa nữa!

TIẾNG CÒN VANG!

 

Dòng sông sóng cuộn Sử sang trang

Máu nhuộm đâu còn gọi Bạch giang

Cọc nhọn Nguyên Mông từng tháo chạy

Nước to Nam Hán đã quy hàng

Chiến thuyền tướng mạnh mà đâm nát

Quân giặc binh hùng lại vỡ  tan

Hưng Đạo Ngô Quyền đầy khí phách

Thiên tài thao lược tiếng còn vang!

 

Lê Trường Hưởng

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ

Ngược dòng lịch sử rạng ngời trang

Chiến trận lẫy lừng Bến Nhị giang

Đinh Lý..Trần Lê giành thắng lớn

Tống Ngyên...Mông Cẩu cúi đầu hàng

Mưu đồ bành trướng đành tàn lụi

Tham vọng bá quyền đã rã tan

Bao đợt xâm lăng đều thảm bại

Việt Nam danh tiếng vẫn còn vang.

 

Liêu Đình Tự

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Trường Hưởng đã sang thăm trang và góp bài họa tuyệt vời:

"Dòng sông oanh liệt còn ghi dấu

Chiến tích hào hùng tiếng mãi vang."

Cảm ơn anh nhiều

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

“ĐẰNG GIANG TỰ CỔ HUYẾT DO HỒNG”

 

Đại thắng nối nhau viết tiếp trang

Bạch Đằng tự cổ gọi Hồng giang

Nguyên Mông bại trận đành run chạy

Nam Hán thua to phải phục hàng

Hưng Đạo ba lần cho Giặc nát

Ngô Quyền một dịp khiến Xâm tan

Dòng sông oanh liệt còn ghi dấu

Chiến tích hào hùng tiếng mãi vang.

 

Lê Trường Hưởng

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Bình Xuyên đã góp bài họa rất hay đối rất chuẩn. Cảm ơn anh đã mở hàng

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp cùng anh Liêu Đình Bá bào họa

BẠCH ĐẰNG GIANG

Truyền thống hào hùng tô thắm trang

Địa danh lừng lẫy Bạch Đằng Giang

Sông vùi cọc nhọn thiêu thuyền mảng

Bờ chất sậy lau đốt giặc hàng

Hán, Tống, Nguyên sang quân bỏ mạng

Ngô, Lê, Trần đánh lính thây tan

Binh thư Sử sách ghi công trạng

Thế giới ngợi ca nức tiếng vang

NBX