LỊCH SỬ ĐỐNG ĐA

LỊCH SỬ ĐỐNG ĐA*

 

Lịch sử oai hùng tích Đống Đa

Kế thừa truyền thống của ông cha

Chống quân Trung Quốc không lùi bước

Xây dựng nước nhà mãi tiến xa

Trống trận Tây Sơn binh xốc tới

Voi thần Nguyễn Huệ tướng xông ra

Giặc Sầm Nghi Đống đành treo cổ

Hai chục vạn thằng đã hóa ma.

 

Liêu Đình Bá

 

* Đêm 4 rạng ngày 5 tháng giêng năm Kỷ Dậu 1789 Nguyễn Huệ phá tan 20 vạn quân Thanh ở gò Đống Đa, tướng Sầm Nghi Đống treo cổ tự tử. Tướng Tổng chỉ huy Tôn Sĩ Nghị cùng tàn quân tháo chạy qua Sông Hồng, số lính bơi qua sông chết nước rất nhiều.

Nguồn lịch sử

 

Bài họa

 

 

BÌNH VƯƠNG NGUYỄN HUỆ

 

( Họa hoán vận)

 

Nguyễn Huệ anh hùng sách lược đa

Quyết gìn đất nước mả mồ cha

Điều binh khử tặc vươn xông tới

Khiển tướng diệt thù tiến thẳng ra

Sỹ Nghị thân tàn thần hổn loạn

Sầm Nghi danh bại xác ra ma

Bình vương thống lĩnh xưng hoàng đế

Chận động Ngọc Hồi tiếng vọng xa.

 

Liêu Đình Tự

 

Bài họa

 

TRẬN CHIẾN ĐỐNG ĐA THĂNG LONG

 

Quý hồ tinh bất quý hồ Đa

Nguyễn Huệ dùng binh xứng bậc cha

Thần tốc tiến quân từ vạn đặm

Như tên vận động mãi ngàn xa

Xuất kỳ áo vải trên trời hiện

Bất ý cờ đào dưới đất ra

Tôn Sĩ Nghị tan tành tháo chạy

Sầm Nghi Đống thắt cổ…thành ma!

 

Lê Trường Hưởng

 

CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA

Mùa  Xuân  Kỷ  Đậu  tại   Gò,,,Đa

Trận đánh lẫy lừng tiếp bước Cha

Chiêu Thống cầu binh về  xéo mả

Quang Trung thần tốc kéo quân ra

Kho  lương  chiếm hết  thù  tan rã

Căn cứ  san  bằng  giặc  chạy  xa

 Sỹ Nghị  bị  vây  nguy  khốn  quá

Sầm Nghi Đống  thắt  cổ ...thành  ma

NBX

 

Bài họa

 

ANH HÙNG NGUYỄN HUỆ
 

         HT Liêu Đình Bá

 

Anh hùng Nguyễn Huệ trí tài Đa

Thần tốc điều  binh  giữ  đất Cha

Kế  hiểm  bất ngờ  thù khiếp vía                                  

Mưu  sâu  đánh  úp  địch  lui  xa

Quân  ta  các  hướng bao  vây cả    

Lũ giặc  cùng  đường  hết  lối  ra

Tôn  Sĩ  Nghị  hàng  -  xin  đại  xá

Sầm Nghi Đống chết hóa thây ma

 

  Đỗ Thị Bích Thủy

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Xin chào Bích Thủy ghé thăm trang và góp họa bài thơ hay. Thơ Bich Thủy tiến bộ nhiều so với thời gian trước đây. Thơ Đường luật làm rất khó, tướng đối là được. Chúc mừng, mong thường xuyên ghé thắm

Đỗ Thị Bích Thủy

ANH HÙNG NGUYỄN HUỆ

ANH HÙNG NGUYỄN HUỆ
 

         HT Liêu Đình Bá

 

Anh hùng Nguyễn Huệ trí tài Đa

Thần tốc điều  binh  giữ  đất Cha

Kế  hiểm  bất ngờ  thù khiếp vía                                  

Mưu  sâu  đánh  úp  địch  lui  xa

Quân  ta  các  hướng bao  vây cả    

Lũ giặc  cùng  đường  hết  lối  ra

Tôn  Sĩ  Nghị  hàng  -  xin  đại  xá

Sầm Nghi Đống chết hóa thây ma

 

  Đỗ Thị Bích Thủy

 Chào Lương y Liêu Đình Bá., Bài thơ LỊCH SỬ ĐỐNG ĐA* hay qúa . Thời sinh viên trường tôi liền kề với Gò Đống Đa nên thường ra đó . Nay xin góp họa cùng bài thơ mong được anh góp ý . Kính anh luôn vui và như ý nhé

Đỗ Thị Bích Thủy

ANH HÙNG NGUYỄN HUỆ

ANH HÙNG NGUYỄN HUỆ
 

         HT Liêu Đình Bá

 

Anh hùng Nguyễn Huệ trí tài Đa

Thần tốc điều  binh  giữ  đất Cha

Kế  hiểm  bất ngờ  thù khiếp vía                                  

Mưu  sâu  đánh  úp  địch  lui  xa

Quân  ta  các  hướng bao  vây cả    

Lũ giặc  cùng  đường  hết  lối  ra

Tôn  Sĩ  Nghị  hàng  -  xin  đại  xá

Sầm Nghi Đống chết hóa thây ma

 

  Đỗ Thị Bích Thủy

 Chào Lương y Liêu Đình Bá., Bài thơ LỊCH SỬ ĐỐNG ĐA* hay qúa . Thời sinh viên trường tôi liền kề với Gò Đống Đa nên thường ra đó . Nay xin góp họa cùng bài thơ mong được anh góp ý . Kính anh luôn vui và như ý nhé

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn chú Tự, anh Hưởng và anh Bình Xuyên cả ba bài họa đều hay; chúc sức khỏe nhiều niềm vui. Xin chào!

Nguyễn Bình Xuyên

sửa lỗi

Anh Liêu Đình Bá sửa giúp tôi câu cuối :

"Sầm Nghi Đống thắt cổ...thành ma" (tránh trùng vận)

À anh cũng sửa câu 1 (bài Chú Tự lỗi bằng trắc)

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp cùng anh Liêu Đình Bá bài họa

CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA

Mùa  Xuân  Kỷ  Đậu  tại   Gò,,,Đa

Trận đánh lẫy lừng tiếp bước Cha

Chiêu Thống cầu binh về  xéo mả

Quang Trung thần tốc kéo quân ra

Kho  lương  chiếm hết  thù  tan rã

Căn cứ  san  bằng  giặc  chạy  xa

 Sỹ Nghị  bị  vây  nguy  khốn  quá

Sầm Nghi Đống  thắt  cổ ...ra  ma

NBX

 

 

 

 

 

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

TRẬN CHIẾN ĐỐNG ĐA THĂNG LONG

 

Quý hồ tinh bất quý hồ Đa

Nguyễn Huệ dùng binh xứng bậc cha

Thần tốc tiến quân từ vạn đặm

Như tên vận động mãi ngàn xa

Xuất kỳ áo vải trên trời hiện

Bất ý cờ đào dưới đất ra

Tôn Sĩ Nghị tan tành tháo chạy

Sầm Nghi Đống thắt cổ…thành ma!

 

Lê Trường Hưởng

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

BÌNH VƯƠNG NGUYỄN HUỆ

( Họa hoán vận)

Nguyễn Huệ lẫy lừng trận gò.. Đa

Quyết gìn đất nước mả mồ cha

Điều binh khử tặc vươn xông tới

Khiển tướng diệt thù tiến thẳng ra

Sỹ Nghị thân tàn thần hổn loạn

Sầm Nghi danh bại xác ra ma

Bình vương thống lĩnh xưng hoàng đế

Chận động Ngọc Hồi tiếng vọng xa.

Liêu Đình Tự

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','66s5bq1dpspaj3c1rdt8aeiqc5','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-16 19:01:15','/a302997/lich-su-dong-da.html')