NUÔI MỘNG XÂM LĂNG

NUÔI MỘNG XÂM LĂNG

 

Trung Quốc Trường Sa biện luận non

Diễn đàn ú ớ mập mờ còn...

Đắp bồi Chữ Thập xây căn cứ

Tôn tạo Gạc Ma dựng bót đồn

Cầu cảng hình thành ngay các bãi

Sân bay hiện hữu đã nhiều cồn

Đối đầu thế giới đang giương súng

Nuôi mộng xâm lăng hãy liệu hồn.

 

LIêu Đình Bá

 

Bài họa

 

 

VIỄN VONG

 

Cẩu Tàu biện luận vẫn còn non

Bịp bợm gian manh tính lại còn...

Như Nguyệt Tống sầu nào bịa đặt

Đằng Giang Nguyên bại phải đâu đồn

Sao không thẹn mặt mà nuôi mộng

Chẳng thấy hổ danh cứ đắp cồn

Lịch sử bao đời từng thảm bại

Cớ chi tham vọng hãy coi hồn.

 

Liêu Đình Tự

 

Bài họa

 

CHI NA HÃY GIỜ HỒN!

 

Chi Na biển đảo đã…ăn non

Tham vọng xâm lăng mãi vẫn còn...

Chữ Thập tôn nền xây Trại lính

Gạc Ma phun cát dựng Tiền đồn

Đường băng chạy dọc san thêm bãi

Bến cảng nằm ngang phá tiếp cồn

Phán quyêt của Tòa…trơ mặt thớt

Ngang nhiên phạm Luật hãy giờ hồn!

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 

CHI NA MAU TỈNH NGỘ

 

"Hòa binh trỗi dậy" kiểu sinh non

Mộng bá từ xưa... hiện  vẫn  còn

Lũ Khựa xua quân đào dựng bốt

Bọn  Tàu  dồn  lính đắp  xây đồn

Lưỡi bò Tưởng* vẽ hòng vơ biển

Chính đoạn Bình** tô đến vét cồn

Tòa Trọng Tài tuyên lòi mặt khốn

Không mau  tỉnh ngộ  sẽ  lìa  hồn.

 

NBX

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn anh Bình Xuyên đã sang thăm góp bài họa rất bén:

"Lũ Khựa xua quân đào dựng bốt

Bọn  Tàu  dồn  lính đắp  xây đồn

Lưỡi bò Tưởng* vẽ hòng vơ biển

Chính đoạn Bình** tô đến vét cồn"

 

Cảm ơn anh chúc sức khỏe dạt dào thi hứng! xin được đưa lên trang chính.

Nguyễn Bình Xuyên

Lời cảm ơn

Góp họa  cùng anh Liêu Đình Bá

CHI NA MAU TỈNH NGỘ

"Hòa binh trỗi dậy" kiểu sinh non

Mộng bá từ xưa... hiện  vẫn  còn

Lũ Khựa xua quân đào dựng bốt

Bọn  Tàu  dồn  lính đắp  xây đồn

Lưỡi bò Tưởng* vẽ hòng vơ biển

Chính đoạn Bình** tô đến vét cồn

Tòa Trọng Tài tuyên lòi mặt khốn

Không mau  tỉnh ngộ  sẽ  lìa  hồn

NBX

* Tưởng Giới Thạch

**Tập Cận Bình

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn anh Hưởng đã sang thăm đồng cảm gửi bài họa hay:

"Chữ Thập tôn nền xây Trại lính

Gạc Ma phun cát dựng Tiền đồn

Đường băng chạy dọc san thêm bãi

Bến cảng nằm ngang phá tiếp cồn"

Chúc anh sức khỏe an lạc, xin được đưa lên trang chính!

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn chú Tự đã tham gia bài họa, anh đưa lên trang chính!

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

CHI NA HÃY GIỜ HỒN!

 

Chi Na biển đảo đã…ăn non

Tham vọng xâm lăng mãi vẫn còn...

Chữ Thập tôn nền xây Trại lính

Gạc Ma phun cát dựng Tiền đồn

Đường băng chạy dọc san thêm bãi

Bến cảng nằm ngang phá tiếp cồn

Phán quyêt của Tòa…trơ mặt thớt

Ngang nhiên phạm Luật hãy giờ hồn!

 

Lê Trường Hưởng

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

VIỄN VONG

Cẩu Tàu biện luận vẫn còn non

Bịp bợm gian manh tính lại còn...

Như Nguyệt Tống sầu nào bịa đặt

Đằng Giang Nguyên bại phải đâu đồn

Sao không thẹn mặt mà nuôi mộng

Chẳng thấy hổ danh cứ đắp cồn

Lịch sử bao đời từng thảm bại

Cớ chi tham vọng hãy coi hồn.

Liêu Đình Tự

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','5vsm29btu8o0el2k72uokfji16','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-16 19:00:30','/a302922/nuoi-mong-xam-lang.html')