CON MỘT BỀ

CON MỘT BỀ

Muốn có lưu truyền nối gót cha

Trời sinh phái yếu phận đàn bà

Tổ tiên hương khói duy nòi giống

Mồ mã ông bà nguồn cội xa

Khổ nỗi dâu người lo phụng dưỡng

Sướng gì thân gái xuất tùng gia

Hiểu lầm khinh trọng nam hơn nữ

Ông ngoại muôn đời số đỏ ta.

Liêu Đình Bá

 

Bài họa

 

 

VẪN MÁU ĐÀO TA!

 

Nghĩ rằng để giữ giống nòi cha

Bắt buộc sinh trai khổ các bà

Quan niệm sai lầm từ thuở trước

Tư duy ấu trĩ mãi thời xa

Nàng dâu mới chính…con từng hộ

Cô gái chỉ là…khách mỗi gia

Khinh nữ trọng nam sao hủ lậu

Là gì cũng vẫn máu đào ta!

 

Lê Trường Hưởng

 

bài họa

 

 

ÁM ẢNH...MỘT BỀ

Lưu truyền  dòng họ  đến đời cha

"Khát nước" nên ông phải mấy bà

Nối dõi tông đường mong lớn quá

Đích tôn  kế nghiệp  ước  toàn gia

Trọng  nam   ứng  xử   sao   kì   lạ

Khinh  nữ  đối  nhân  thật  khác xa

Sinh  gái   hay  trai   con  cháu  cả

Một  bề   ám  ảnh   khổn  thân ..ta 

N,B.X

 

Bài họa

 

 

NỖI XA QUÊ

( Họa tá vận)

 

Cuộc sống cảm hoài xứ sở cha

Tổ tiên nguồn cội của ông bà

Xa quê lập nghiệp hoài đau đáu

Cách chốn mưu sinh mãi xót xa

Canh cánh bên đời niềm đáo xứ

Bồn chồn nỗi nhớ cảnh ly gia

Tháng năm vàng võ trong chờ đợi

Đất mẹ ngày về ray rứt ta.

 

Liêu Đình Tự

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn chú Tự đã thường xuyên tham gia họa, bài họa nào cũng sâu sắc. Ông Thái Nguyên Bình đi Sài Gòn khám bệnh rồi, ông nói vắng mặt trên trang mấy hôm 

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

NỖI XA QUÊ

( Họa tá vận)

Cuộc sống cảm hoài xứ sở cha

Tổ tiên nguồn cội đất ông bà

Xa quê lập nghiệp hoài đau đáu

Cách chốn mưu sinh mãi xót xa

Canh cánh bên đời niềm đáo xứ

Bồn chồn nỗi nhớ cảnh ly gia

Tháng năm vàng võ trong chờ đợi

Đất mẹ ngày về ray rứt ta.

Liêu Đình Tự

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Xin chào anh Bình Xuyên thường xuyên ghé thăm và để lại bài họa rất hay :

"Lưu truyền  dòng họ  đến đời cha

"Khát nước" nên ông phải mấy bà"

Cảm ơn anh. Chúc anh dồi dào sức khỏe. Chào thân mến

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Xin chào anh Trường Hưởng đã ghé thăm và góp bài họa hay quá:

"Nghĩ rằng để giữ giống nòi cha

Bắt buộc sinh trai khổ các bà"

Cảm ơn anh thường xuyên ghé thăm. Chúc anh sức khỏe

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Mấy vần "cảm thông" với anh Liêu Đình Bá

ÁM ẢNH...MỘT BỀ

Lưu truyền  dòng họ  đến đời cha

"Khát nước" nên ông phải mấy bà

Nối dõi tông đường mong lớn quá

Đích tôn  kế nghiệp  ước  toàn gia

Trọng  nam   ứng  xử   sao   kì   lạ

Khinh  nữ  đối  nhân  thật  khác xa

Sinh  gái   hay  trai   con  cháu  cả

Một  bề   ám  ảnh   khổn  thân ..ta 

N,B.X

 

 

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

VẪN MÁU ĐÀO TA!

 

Nghĩ rằng để giữ giống nòi cha

Bắt buộc sinh trai khổ các bà

Quan niệm sai lầm từ thuở trước

Tư duy ấu trĩ mãi thời xa

Nàng dâu mới chính…con từng hộ

Cô gái chỉ là…khách mỗi gia

Khinh nữ trọng nam sao hủ lậu

Là gì cũng vẫn máu đào ta!

 

Lê Trường Hưởng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','29tssm30n9e9cqofdcqu4jlm61','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-16 19:00:28','/a302858/con-mot-be.html')