TỰ TRÀO

TỰ TRÀO

 

Hai triều mấy Tổng bốn người con

Trên mới đung đưa dưới chẳng mòn

Sự nghiệp lao đao trời khỏa lấp

Công danh lận đận đất vùi chôn

Nghêu ngao mấy vận khi trèo núi

Thơ thẩn dăm câu lúc vịn hòn

Muốn sống cao niên lòng thỏa ước

Thân nghèo lại thích quá nhiều môn.

Liêu Đình Bá

 

Bài họa

 

 

CẢNH ĐỜI

( Họa hoán vận)

Đời người ai cũng nghĩ về con

Chẳng kể công lao núi mấy hòn

Bóng hạc bất tài nào nỡ bỏ

Thân già vô dụng kế gì chôn

Sanh nhi chờ lúc già ươn yếu

Dưỡng mộc phòng khi tuổi xế mòn

Há chẳng đem lòng sinh bạc nghĩa

Phụ tình phụ mẫu lệ nhòa môn.

 

Liêu Đình Tự

 

Bài họa

 

TỰ TRÀO

 

Phúc ấm Tổ tiên được bốn con

Dù cho sức lực cứ hao mòn

Luân thường đạo lý luôn vun đắp

Tật xấu thói hư vẫn lấp chôn

Nền nếp gia đình bền tựa núi

Gia phong tổ ấm vững như hòn

Điền viên vui thú lòng thanh thản

Bốc thuốc làm thơ thích lắm môn.

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 

 

TỰ TRÀO

 

Trời phú một bề bốn gái con

Mặc cho bia miệng đá không mòn

Cơ quan kỉ luật đi như trốn

Đoàn thể phê bình đứng tựa chôn

Gặp lúc yếu đau tình hết... vón

Những khi bệnh tật nghĩa tan...hòn

Đêm ngày Rể thảo chăm lo... trọn

Nối nghiệp truyền nghề đã nhập...môn

 

N.B.X

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh Bình Xuyên đã góp bài họa đúng hoàn cảnh quá :

"Trời phú một bề bốn gái con

Mặc cho bia miệng đá không mòn"

Chào thân mến. Chúc anh sức khỏe

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh Trường Hưởng đã chúc những lời tốt đẹp nhất. Chào thân mến

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn chú Tự đã mở hàng góp bài họa hay 

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

"Tự trào" cùng anh Liêu Đình Bá

TỰ TRÀO

Trời phú một bề bốn gái con

Mặc cho bia miệng đá không mòn

Cơ quan kỉ luật đi như trốn

Đoàn thể phê bình đứng tựa chôn

Gặp lúc yếu đau tình hết... vón

Những khi bệnh tật nghĩa tan...hòn

Đêm ngày Rể thảo chăm lo... trọn

Nối nghiệp truyền nghề đã nhập...môn

N.B.X

 

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

TỰ TRÀO

 

Phúc ấm Tổ tiên được bốn con

Dù cho sức lực cứ hao mòn

Luân thường đạo lý luôn vun đắp

Tật xấu thói hư vẫn lấp chôn

Nền nếp gia đình bền tựa núi

Gia phong tổ ấm vững như hòn

Điền viên vui thú lòng thanh thản

Bốc thuốc làm thơ thích lắm môn.

 

Lê Trường Hưởng

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

CẢNH ĐỜI

( Họa hoán vận)

Đời người ai cũng nghĩ về con

Chẳng kể công lao núi mấy hòn

Bóng hạc bất tài nào nỡ bỏ

Thân già vô dụng kế gì chôn

Sanh nhi chờ lúc già ươn yếu

Dưỡng mộc phòng khi tuổi xế mòn

Há chẳng đem lòng sinh phụ nghĩa

Phụ tình phụ mẫu lệ nhòa môn.

Liêu Đình Tự

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','a59c8v3qnkjgcgg4cs62mhcjg2','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-16 19:00:23','/a302788/tu-trao.html')