ĐƯỜNG THI THÁCH THỨC

ĐƯỜNG THI THÁCH THỨC

 

Xướng họa bài thơ khó cực kỳ

Sợ nhầm lỗi bệnh luật Đường thi

Phong yêu đại vận đừng quên lúc

Thượng vĩ bình đầu hãy nhớ khi

Trân  trọng nội dung nên giá trị

Coi khinh ý tứ chẳng ra gì

Còn bao đối ngẫu luôn ràng buộc

Thách thức tài năng ngọn bút chì

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa

 

THÁCH THỨC TÀI NĂNG

 

Giao lưu bạn hữu khả ưu kỳ

Nối gót người xưa họa phú thi

Trạng luận phân minh năm tháng luyện

Kết đề bày tỏ thỏa từng khi

Thơ Đường bác học sao mà khó

Văn tự uyên thâm chẳng dễ gì

Bấc lụn dầu hao tôi áng sách

Nghĩ suy đầu óc nặng như chì.

 

Thái Nguyên Bình

 

Bài họa

 

NGẪM  NGHĨ

 

Bài thơ đạt chuẩn khá cầu kì

Bút lực nghèo nàn chả dám thi

Hạc tất, phong yêu còn quấy  chữ

Trùng từ, điệp vận cũng nhiều khi

Thanh vần sáo rỗng đừng mong đợi

Ý tứ tầm phơ chẳng thiết gì

Ngắm nghía lùi xa câu lỗi bệnh

Đầu không vướng víu nặng như chì

 

                           Trần Ngọc Bích

 

 

Bài họa

 

 

TÀI NĂNG XỨNG THƯỞNG

(Thơ vui - Bát vĩ đồng âm "i") 

 

Bài   thơ lắm  lỗi  thấy  kì  kì

Xấu hổ đâu còn dám dự thi

Thất luật tìm từ chưa tính kĩ

Sai niêm kiếm chữ chửa như khi

Âm thanh trúc trắc làm thông nhĩ

Nhịp điệu ngang tai chả hiểu gì

Bè bạn được phen cười khoái chí

Tài năng xứng thưởng "huy chương chì"

 

N.B.X

 

Bài họa

 

CHIẾC NEO GHẾ TRẠNG

 

Chen vai Sĩ tử đến Kinh kỳ

Hương Hội Đình Vua mở khóa thi

Đường luật Đề ra thường có lúc

Văn chương Bài viết cũng nhiều khi

Luật niêm thành thạo là hy vọng

Cấu tứ cao siêu chẳng sợ gì

Các bệnh trong thơ đều tránh được

Chiếc neo ghế Trạng nặng như chì!

 

Lê Trường Hưởng

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Trường Hưởng thường xuyên thăm trang và tặng bài thơ rất hay. Chúc anh sức khỏe sáng tác nhiều thơ ha. Cảm ơn anh

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Bình Xuyên đã ghé thăm trang và để lại bài họa hay. Chúc anh dồi dào sức khỏe ra nhiều thơ hay. Cảm ơn anh

Lê Trường Hưởng

Góp với anh Liêu Đình Bá bài họa

CHIẾC NEO GHẾ TRẠNG

 

Chen vai Sĩ tử đến Kinh kỳ

Hương Hội Đình Vua mở khóa thi

Đường luật Đề ra thường có lúc

Văn chương Bài viết cũng nhiều khi

Luật niêm thành thạo là hy vọng

Cấu tứ cao siêu chẳng sợ gì

Các bệnh trong thơ đều tránh được

Chiếc neo ghế Trạng nặng như chì!

 

Lê Trường Hưởng

Nguyễn Bình Xuyên

Góp bài họa

Góp họa vui cùng anh Liêu Đình Bá

TÀI NĂNG XỨNG THƯỞNG

(Thơ vui - Bát vĩ đồng âm "i") 

 

Bài   thơ lắm  lỗi  thấy  kì  kì

Xấu hổ đâu còn dám dự thi

Thất luật tìm từ chưa tính kĩ

Sai niêm kiếm chữ chửa như khi

Âm thanh trúc trắc làm thông nhĩ

Nhịp điệu ngang tai chả hiểu gì

Bè bạn được phen cười khoái chí

Tài năng xứng thưởng "huy chương chì"

 

N.B.X

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin kính chào bác Ngọc Bích đã ghé thăm trang và tặng bài thơ hay quá. Mong bác thường xuyên ghé thăm và họa để đàn em học tập bác. Cảm ơn bác nhiều. Kính mến bác

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Thái Nguyên Bình đã mở hàng bài thơ đồng cảm rất hay. Cảm ơn anh

Trần Ngọc Bích

bài họa

  NGẪM  NGHĨ

Bài thơ đạt chuẩn khá cầu kì

Bút lực nghèo nàn chả dám thi

Hạc tất, phong yêu còn quấy  chữ

Trùng từ, điệp vận cũng nhiều khi

Thanh vần sáo rỗng đừng mong đợi

Ý tứ tầm phơ chẳng thiết gì

Ngắm nghía lùi xa câu lỗi bệnh

Đầu không vướng víu nặng như chì

                           Trần Ngọc Bích

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Đình Bá bài họa

THÁCH THỨC TÀI NĂNG

Giao lưu bạn hữu khả ưu kỳ

Nối gót người xưa họa phú thi

Trạng luận phân minh năm tháng luyện

Kết đề bày tỏ thỏa từng khi

Thơ Đường bác học sao mà khó

Văn tự uyên thâm chẳng dễ gì

Bấc lụn dầu hao tôi áng sách

Nghĩ suy đầu óc nặng như chì.

Thái Nguyên Bình

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','d9n7f1nb060su6p1gij6r95f31','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:00:40','/a302611/duong-thi-thach-thuc.html')