DANH TIẾNG THẦY DƯ

DANH TIẾNG THẦY DƯ

 

Con người đạo lý nghĩa tình dư

Phú mạch phương thang học thuộc nhừ

Y đức năm đời còn nối nghiệp

Cứu nhân một dạ chẳng riêng tư

Hoa Đà gương sáng soi kim cổ

Hải Thượng tâm trong rọi thực hư

Lý luận nằm lòng qua trải nghiệm

Chữa đâu mạnh đấy nổi danh cừ.

 

Liêu Đình Bá

 

 

Bài họa

 

Y ĐỨC

 

Y đức rạng ngời mãi có dư

Cứu người trong cảnh xác thân nhừ

Lương tâm nghề nghiệp không thiên vị

Đạo lý thuần phong chẳng chút tư

Chẩn mạch kê đơn rành bệnh thực

Lập trình luận chứng rõ phần hư

Hài hòa dược tính quân thần.. sứ

Đất thánh Phú Yên nổi tiếng cừ.

 

Liêu Đình Tự

 

Bài họa

 

QUÁ GIỎI...CỪ

 

Đức  sáng  tâm  trong  nức  tiếng  Dư

Đông Y phương thuốc thuộc lòng nhừ

Theo  nghề   Tiên  Tổ  hưng  gia  sản

Nối  dõi   Cha  Ông   chấn   nghiệp  tư

Tuệ  Tĩnh  thực  hành "nam  dược  trị"

Lãn  Ông   ứng  dụng   bệnh  nan  hư

Kê  đơn  bắt  mạch  điều  thiên  sứ

Chữa  khỏi  bao  người  quá  giỏi  cừ

 

N.B.X

 

Bài họa

 

DANH TIẾNG THẦY DƯ

 

Y thuật phi phàm Y đức dư

Sôi Kinh nấu Sử thấy sao nhừ

Năm đời giữ vẹn nguyên nghề tổ

Con cháu làm thêm tốt “việc tư”

Hải Thượng Lãn Ông gương thực tế

Hoa Đà Biển Thước tiếng đâu hư

Kế thừa phát triển tầm cao mới

Khắp chốn nổi danh chũa bệnh cừ.

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 

 

Y Đức Thấy Dư

 

Y đức danh thầy lão luyện dư

Phương tri phú mạch độ thang nhừ

Lưu truyền chân chính ông cha dạy

Nối nghiệp lâu dài tổ đãi tư

Biển Thước kê đơn thiên nặng nhẹ

Hà Giang gia giảm trọng khinh hư

Lòng nhân độ thế từ tâm niệm 

Thánh thiện nghề y nổi tiếng cừ

                            Thái Nguyên Bình

 

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn Thái Nguyên Bình đxa óp bài họa hay. Chúc anh sức khỏe

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn anh Trường Hưởng đã ghé thăm trang và góp bài họa đồng cảm về nghề thầy thuốc có tâm đức. Chúc anh sức khỏe. Chào thân mến

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn anh Bình Xuyên đã góp bài họa đồng cảm nghề thầy thuốc có tâm đức, xem ra anh cũng biết hai danh y Việt Nam: Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãng Ông. Chúc anh sức khỏe để gặp nhau đầu đầu trên trang cho vui

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn chú Tự đã mở hàng bài họa hay về y đức của nghề thầy thuốc

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Bá bài họa

Y Đức Thấy Dư

Y đức danh thầy lão luyện dư

Phương tri phú mạch độ thang nhừ

Lưu truyền chân chính ông cha dạy

Nối nghiệp lâu dài tổ đãi tư

Biển Thước kê đơn thiên nặng nhẹ

Hà Giang gia giảm trọng khinh hư

Lòng nhân độ thế từ tâm niệm 

Thánh thiện nghề y nổi tiếng cừ

                            Thái Nguyên Bình

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

DANH TIẾNG THẦY DƯ

 

Y thuật phi phàm Y đức dư

Sôi Kinh nấu Sử thấy sao nhừ

Năm đời giữ vẹn nguyên nghề tổ

Con cháu làm thêm tốt “việc tư”

Hải Thượng Lãn Ông gương thực tế

Hoa Đà Biển Thước tiếng đâu hư

Kế thừa phát triển tầm cao mới

Khắp chốn nổi danh chũa bệnh cừ.

 

Lê Trường Hưởng

 

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp họa cùng anh Liêu Đình Bá 

QUÁ GIỎI...CỪ

Đức  sáng  tâm  trong  nức  tiếng  Dư

Đông Y phương thuốc thuộc lòng nhừ

Theo  nghề   Tiên  Tổ  hưng  gia  sản

Nối  dõi   Cha  Ông   chấn   nghiệp  tư

Tuệ  Tĩnh  thực  hành "nam  dược  trị"

Lãn  Ông   ứng  dụng   bệnh  nan  hư

Kê  đơn  bắt  mạch  điều  thiên  sứ

Chữa  khỏi  bao  người  quá  giỏi  cừ

N.B.X

 

 

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

Y ĐỨC

Y đức rạng ngời mãi có dư

Cứu người trong cảnh xác thân nhừ

Lương tâm nghề nghiệp không thiên vị

Đạo lý thuần phong chẳng chút tư

Chẩn mạch kê đơn rành bệnh thực

Lập trình luận chứng rõ phần hư

Hài hòa dược tính quân thần.. sứ

Đất thánh Phú Yên Nổi tiếng cừ.

 

Liêu Đình Tự

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','6e3k6am8l1hil9tlqd9ujnhp05','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-16 18:59:57','/a302479/danh-tieng-thay-du.html')