TỨ KIỆT ĐƯỜNG THI

TỨ KIỆT ĐƯỜNG THI

 

Đắc Công - Thiện - Hưởng với Bình Xuyên

Tứ kiệt Đường thi lái một thuyền

Nối nhịp tao đàn chuyên chở đạo

Bắc cầu bằng hữu kết giao duyên

Mưa sa đối diện không lùi bước

Bão tố đương đầu vẫn nghiễm nhiên

Đạo lý sáng ngời trong chữ nghĩa

Mặc cho tai họa đến buồn phiền 

            Liêu Đình Bá

 

Bài họa

 

 

LỜI CHÚC QUÝ HUYNH

 

Thiện, Hưởng, ngài Công vị bác Xuyên

Tứ huynh yêu nước chạnh con thuyền

Bút huơ văn tứ kỳ tương ngộ

Mực lọng tao đàn khả bén duyên

Cổ thụ tàn sum xanh bóng mát

Cội mầm hoa nở thắm đương nhiên

Đường dài mã lực truy trường thọ

Hạnh phúc đời vui xóa muộn phiền.

 

Thái Nguyên Bình

 

Bài họa

 

ĐƯỜNG THI CÙNG HỘI…
 

Tôi - Đắc Công, hai bác Thiện Xuyên

Đường Thi cùng hội lại cùng thuyền

Nhờ trang Blog đã nên đồng cảm

Có mạng ảo đà kết hợp duyên

Thế thái quan tâm là tất yếu

Nhân tình chú ý lẽ đương nhiên

Công bằng lẽ phải luôn tranh đấu

Có xá gì khi chuốc lấy phiền!
 

Lê Trường Hưởng 

 

 

Bài họa

 

 

KẾ THUẬT TIỀN NHÂN

 

Thiện - Hưởng - Đắc Công hiệp lão Xuyên

Đồng tâm sở nguyện lái chung thuyền

Kế thừa đạo Thánh chuyên hành thuật

Nối nghiệp tiên hiền mãi sánh duyên

Vũ đã bao phen không nhụt chí

Phong chinh mấy lượt vẫn ngang nhiên

Tài bồi trí dũng vươn tầm mới

Thế sự quanh co chẳng não phiền.

 

Liêu Đình Tự

 

Bài họa

 

BẠN BÈ GẶP GỠ

(Bát vĩ đồng âm)

 

Bạn bè  gặp gỡ muốn thường xuyên

Đã hẹn  mời trăng xuống đẩy thuyền

Tứ tuyệt  tam vần  luôn  ước nguyện

Thất ngôn  ngũ  vận  mãi cầu  duyên

Nhân  tình   trắc  ẩn  tâm  xao xuyến

Thế   thái   trở  trăn   dạ   hiển  nhiên

Nối  nhịp   cầu   thơ   vui   ý  chuyển

Giao lưu  xướng  họa  hết  ưu  phiền

 

N.B.X

 

Bài họa

 

ĐẸP CÂU XƯỚNG HỌA

Gặp nhau thi phú cứ thường xuyên

Gắn bó khác đâu bến với thuyền

Xướng họa mọi miền như phận kiếp

Giao lưu đkhắp chốn tựa tình duyên

Đường thi gửi tới không hời hợt

Bát cú nhận về chẳng ngẫu nhiên

Bốn bác mong sao càng gắn kết

Say sưa nghiên bút bớt ưu phiền!

 

Nguyên Lịch

 

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Nguyên Lịch rất vui được anh đến thăm đồng cảm để lại bài họa hay, chúc anh sức khỏe dạt dào thi hứng!

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Bình Xuyên với bài họa bát vĩ đồng âm hay, chúc anh sức khỏe nhiều niềm vui!

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn chú Tự đã góp họa anh đưa lên trang chính!

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Hưởng rất vui được anh ghé thăm đồng cảm gửi lại bài họa hay, chúc anh sức khỏe tràn đầy thi hứng!

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào Thái Nguyên Bình cảm ơn anh đã tham gia bài họa hay, chúc anh sức khỏe an lạc!

Nguyên Lịch

ĐẸP CÂU XƯỚNG HỌA

Gặp nhau thi phú cứ thường xuyên

Gắn bó khác đâu bến với thuyền

Xướng họa mọi miền như phận kiếp

Giao lưu đkhắp chốn tựa tình duyên

Đường thi gửi tới không hời hợt

Bát cú nhận về chẳng ngẫu nhiên

Bốn bác mong sao càng gắn kết

Say sưa nghiên bút bớt ưu phiền!

Nguyễn Bình Xuyên

Thơ góp họa

Cảm ơn anh Liêu Đình Bá quá khen, thơ phú vui là chinh có kiệt, quái gì đâu, học tập các bác nhiều...Xin có mấy vần góp họa cùng các bác.

BẠN BÈ GẶP GỠ

(Bát vĩ đồng âm)

 

Bạn bè  gặp gỡ muốn thường xuyên

Đã hẹn  mời trăng xuống đẩy thuyền

Tứ tuyệt  tam vần  luôn  ước nguyện

Thất ngôn  ngũ  vận  mãi cầu  duyên

Nhân  tình   trắc  ẩn  tâm  xao xuyến

Thế   thái   trở  trăn   dạ   hiển  nhiên

Nối  nhịp   cầu   thơ   vui   ý  chuyển

Giao lưu  xướng  họa  hết  ưu  phiền

 

N.B.X

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

KẾ THUẬT TIỀN NHÂN

Thiện - Hưởng - Đắc Công hiệp lão Xuyên

Đồng tâm sở nguyện lái chung thuyền

Kế thừa đạo Thánh chuyên hành thuật

Nối nghiệp tiên hiền mãi sánh duyên

Vũ đã bao phen không nhụt chí

Phong chinh mấy lượt vẫn ngang nhiên

Tài bồi trí dũng vươn tầm mới

Thế sự quanh co chẳng não phiền

Liêu Đình Tự

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Liêu Đình Bá!

ĐƯỜNG THI CÙNG HỘI…
 

Tôi - Đắc Công, hai bác Thiện Xuyên

Đường Thi cùng hội lại cùng thuyền

Nhờ trang Blog đã nên đồng cảm

Có mạng ảo đà kết hợp duyên

Thế thái quan tâm là tất yếu

Nhân tình chú ý lẽ đương nhiên

Công bằng lẽ phải luôn tranh đấu

Có xá gì khi chuốc lấy phiền!
 

Lê Trường Hưởng 

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Đình Bá bài họa

LỜI CHÚC QUÝ HUYNH

Thiện, Hưởng, ngài Công vị bác Xuyên

Tứ huynh yêu nước chạnh con thuyền

Bút huơ văn tứ kỳ tương ngộ

Mực lọng tao đàn khả bén duyên

Cổ thụ tàn sum xanh bóng mát

Cội mầm hoa nở thắm đương nhiên

Đường dài mã lực truy trường thọ

Hạnh phúc đời vui xóa muộn phiền.

Thái Nguyên Bình