TÁI DIỄN XÂM LĂNG

TÁI DIỄN XÂM LĂNG

 

Ba Tàu thôn tính chẳng buông tha

Tái diễn mưu đồ cướp nước ta

Biển đảo tài nguyên đang cắn xé

Đất liền khoáng sản đã lân la

Khinh nhờn giọng lưỡi mùi nồng nặc

Chèn ép láng giềng thói xấu xa

Kẻ mạnh hung hăng luôn ngạo ngược

Việt Nam quyết chiến giữ yên nhà.

 

Liêu Đình Bá

 

BÀI HỌA

 

 

QUYẾT GIỮ NHÀ

 

Chính nghĩa bao giờ cũng thiết tha

Biên cương xâm lấn kẻ thù ta

Bạch Đằng xác lấp tàn quân cướp

Sông núi mồ chôn đáy Mịch La

Quen thói khựa Tàu nên tống quái

Manh nha chú chệt tiểu trừ xa

Hãy chừa áp đặt mưu đen tối

Chẳng khuất toàn dân quyết giữ nhà.

 

Thái Nguyên Bình

 

 

BÀI HỌA

 

 

VIỆT NAM CẢNH GIÁC

(Bát vĩ vần "a")

Bụng   dạ   Ba   Tàu   quá   thối   tha

Chỉ   chờ   cơ   hội   cướp   người  ta

Tài nguyên ngoài biển vơ quàng phá

Khoáng  sản  trên  rừng  vét  liếm  la

Mộng  bá  xâm  lăng  mưu  hiểm... lạ

Mơ quyền  bành  trướng kế  sâu...xa

Nói   đằng    làm   nẻo   mồm   ra   rả

Cảnh giác  Việt Nam  quyết  giữ nhà!

 

N.B.X

 

BÀI HỌA

 

QUYẾT GIỮ NHÀ!

 

Tham vọng xâm lăng chẳng thể tha!

Tổ Chim Chích thế Đại Bàng ta

Nhận xằng hùng hổ to mồm hét

Chiếm bậy hung hăng lớn tiếng la

“Bốn tốt” che đi tâm địa xấu

“Chữ vàng” phủ kín dạ sâu xa

Ngàn xưa bài học còn nguyên đó

Khí phách Quang Trung quyết giữ nhà!

 

Lê Trường Hưởng

 

BÀI HỌA

 

THÓI CÔN ĐỒ

 

Mong mỏi hòa bình mãi thiết tha

Chẳng yên Tàu cẩu cứ sang ta

Khử màu hải sản đang rên rỉ

Cướp biển dân chài mãi khóc la

Chữ Thập ngổn ngang nòng đại bác

Phú Lâm ngột ngạt pháo tầm xa

Côn đồ giở thói trườn xâm lấn

Đoàn kết Việt Nam giữ lấy nhà.

 

Liêu Đình Tự

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn chú Tự đã góp bài họa rất hay, chiều nay ông Thái Nguyên Bình có đọc rất khoái bài chú :

"Mong mỏi hòa bình mãi thiết tha

Chẳng yên Tàu cẩu cứ sang ta"

Chúc chú khỏe

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Trường Hưởng thân mến, đã góp bài họa rất sâu sắcý đồ đen tối của nhà cầm quyền Bắc Kinh

"Nhận xằng hùng hổ to mồm hét

Chiếm bậy hung hăng lớn tiếng la"

Cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Trường Hưởng thân mến, đã góp bài họa rất sâu sắcý đồ đen tối của nhà cầm quyền Bắc Kinh

"Nhận xằng hùng hổ to mồm hét

Chiếm bậy hung hăng lớn tiếng la"

Cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

THÓI CÔN ĐỒ

Mong mỏi hòa bình mãi thiết tha

Chẳng yên Tàu cẩu cứ sang ta

Khử màu hải sản đang rên rỉ

Cướp biển dân chài mãi khóc la

Chữ Thập ngổn ngang nòng đại bác

Phú Lâm ngột ngạt pháo tầm xa

Côn đồ giở thói trườn xâm lấn

Đoàn kết Việt Nam giữ lấy nhà.

Liêu Đình Tự

Lê Trường Hưởng

Chào anh Liêu Đình Bá!

QUYẾT GIỮ NHÀ!

 

Tham vọng xâm lăng chẳng thể tha!

Tổ Chim Chích thế Đại Bàng ta

Nhận xằng hùng hổ to mồm hét

Chiếm bậy hung hăng lớn tiếng la

“Bốn tốt” che đi tâm địa xấu

“Chữ vàng” phủ kín dạ sâu xa

Ngàn xưa bài học còn nguyên đó

Khí phách Quang Trung quyết giữ nhà!

 

Lê Trường Hưởng

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn anh Bình Xuyên lên án hành động xâm lược của ba Tàu rất hay:

"Bụng   dạ   Ba   Tàu   quá   thối   tha

Chỉ   chờ   cơ   hội   cướp   người  ta"

Chào thân mến

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn anh Thái Nguyên Bình đã góp bài họa lên án hành động xâm lược của Trung Quốc rất hay:

"Hãy chừa áp đặt mưu đen tối

Chẳng khuất toàn dân quyết giữ nhà."

Chào thân mến

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp họa cùng anh Liêu Đinh Bá.

VIỆT NAM CẢNH GIÁC

(Bát vĩ vần "a")

Bụng   dạ   Ba   Tàu   quá   thối   tha

Chỉ   chờ   cơ   hội   cướp   người  ta

Tài nguyên ngoài biển vơ quàng phá

Khoáng  sản  trên  rừng  vét  liếm  la

Mộng  bá  xâm  lăng  mưu  hiểm... lạ

Mơ quyền  bành  trướng kế  sâu...xa

Nói   đằng    làm   nẻo   mồm   ra   rả

Cảnh giác  Việt Nam  quyết  giữ nhà!

 

N.B.X

 

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Đình Bá bài họa

QUYẾT GIỮ NHÀ

Chính nghĩa bao giờ cũng thiết tha

Biên cương xâm lấn kẻ thù ta

Bạch Đằng xác lấp tàn quân cướp

Sông núi mồ chôn đáy Mịch La

Quen thói khựa Tàu nên tống quái

Manh nha chú chệt tiểu trừ xa

Hãy chừa áp đặt mưu đen tối

Chẳng khuất toàn dân quyết giữ nhà.

Thái Nguyên Bình

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','l7b3kte0a8duodgl7lfm384kr6','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:47','/a302104/tai-dien-xam-lang.html')