THẦY GIẢ DẠNG

THẦY GIẢ DẠNG

 

Pháp sư phương Bắc tự mò sang

Bốc phét ta đây kiếm được vàng

Lẩm nhẩm cầu xin khai quật đất

Giở trò gieo quẻ múa quơ nhang

Thần linh sáng suốt nghe di họa

Chiến lược gian hùng mộng sói lang

Giọng điệu nghi ngờ thầy giả dạng

Thăm dò chiếm đoạt nước lân bang.

 

Liêu Đình Bá

 

BÀI HỌA

 

 

HỎI THẦY RẰNG

( Họa xuất vận)

 

Thầy cúng Tàu sang yểm đất vàng

Mưu đồ ẩn giấu nước lân bang

Nhằm quen ma thuật hòng che đậy

Cứ tưởng bùa linh giở giọng càn

Túi xạ mong đe hòng sát hại

Cầy hương há sợ mãi khua nhang

Vải thưa mắt thánh che sao được

Chiêng trống về đi chớ lấn sang.

 

Thái Nguyên Bình

 

BÀI HỌA

 

 

LỘ NGUYÊN HÌNH

 

Chú Khựa đưa  "thày  địa  lý"  sang

"Tả  Ao"  yểm   mả   để   moi   vàng

Lầm rầm khấn khứa quơ khăn láng

Lải nhải câu cầu khoắng nén nhang

Kế hiểm  nhà buôn khai  chính hãng

Mưu thâm thương lái mở  hành lang

Quay phim chụp ảnh thay nhân dạng

Lộ  rõ  nguyên hình  muốn  diệt Bang

 

NBX

 

BÀI HỌA

 

PHÁP SƯ…GIÁN ĐIỆP!

(bát vĩ vận “ang”)

 

Chú Khách “Pháp sư” lén lút sang

Huyên thuyên có phép chỉ ra vàng

Đôi tay bắt quyết như…làm dáng

Cái miệng khấn thầm tựa…nuốt nhang

Nơi nọ lại qua luôn lảng vảng

Chốn này lui tới vẫn bang lang

“Tham quan” đâu suốt trưa chiều sáng?

Gián điệp chính tông của ngoại bang!

 

Lê Trường Hưởng

 

BÀI HỌA

 

 

VIỄN VONG

 

Tướng giặc Cao Biền đã lấn sang

Viễn vong thực dụng giấc mơ vàng

Phù tra trù dập trò mê ngoặc

Bùa trấn khử trừ thuật múa nhang

Tham vọng An Nam phường dã thú

Mưu đồ Phương Bắc lũ sài lang

Gian hùng đâu dễ lừa dân Việt

Thảm bại bao lần mộng định bang.

 

Liêu Đình Tự

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Chú bận việc nhà nên lên bài chậm, ông Thái Nguyên Bình nói ông Tự làm gì mà không thấy ..

Ông rất thích thơ chú đồng cảm với ông, bài chú họa rất hay :

"Gian hùng đâu dễ lừa dân Việt

Thảm bại bao lần mộng định bang."

Cảm ơn chú

Liêu Đình Bá

lời cảm

Anh Trường Hưởng thân mến, kẻ muốn xâm lược nước ta không từ một thủ đoạn nào nếu chúng ta vì lợi nhuận mà quên cảnh giác có ngày sẽ mất nước phải không anh? Cảm ơn anh đã đồng cảm góp bài họa đánh thức... Chào anh.

Liêu Đình Bá

lời cảm

Chào anh Bình Xuyên thân mến! Cảm ơn anh có bài họa đồng cảm, góp phần nhắn nhủ các nhà hợp tác làm ăn mà quên cảnh giác... Chào anh, chúc anh khỏe.

Liêu Đình Bá

lời cảm

Chào Thái Nguyên Bình thân mến, đã góp bài họa đồng cảm, đánh thức những kẻ vì lợi nhuận mà mất cảnh giác. Cảm ơn anh.

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

VIỄN VONG

Tướng giặc Cao Biền đã lấn sang

Viễn vong thực dụng giấc mơ vàng

Phù tra trù dập trò mê ngoặc

Bùa trấn khử trừ thuật múa nhang

Tham vọng An Nam phường dã thú

Mưu đồ Phương Bắc lũ sài lang

Gian hùng đâu dễ lừa dân Việt

Thảm bại bao lần mộng định bang.

Liêu Đình Tự

Lê Trường Hưởng

Chào anh Liêu Đình Bá!

PHÁP SƯ…GIÁN ĐIỆP!

(bát vĩ vận “ang”)

Chú Khách “Pháp sư” lén lút sang

Huyên thuyên có phép chỉ ra vàng

Đôi tay bắt quyết như…làm dáng

Cái miệng khấn thầm tựa…nuốt nhang

Nơi nọ lại qua luôn lảng vảng

Chốn này lui tới vẫn bang lang

“Tham quan” đâu suốt trưa chiều sáng?

Gián điệp chính tông của ngoại bang!

Lê Trường Hưởng

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp họa cùng anh Liêu Đình Bá

LỘ NGUYÊN HÌNH

Chú Khựa đưa  "thày  địa  lý"  sang

"Tả  Ao"  yểm   mả   để   moi   vàng

Lầm rầm khấn khứa quơ khăn láng

Lải nhải câu cầu khoắng nén nhang

Kế hiểm  nhà buôn khai  chính hãng

Mưu thâm thương lái mở  hành lang

Quay phim chụp ảnh thay nhân dạng

Lộ  rõ  nguyên hình  muốn  diệt Bang

NBX

 

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Đình Bá bài họa

HỎI THẦY RẰNG

Thầy cúng Tàu sang yểm đất vàng

Mưu đồ ẩn giấu nước lân bang

Nhằm quen ma thuật hồn sư dậy

Cứ tưởng bùa linh mộng làm càn

Túi xạ mong đe hòng sát hại

Cầy hương há sợ mãi khua nhang

Vải thưa mắt thánh che sao được

Chiêng trống về đi chớ lấn sang.

Thái Nguyên Bình

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','pj8talbeemefaags3uutpg64c5','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:16','/a302044/thay-gia-dang.html')