CHUYỆN TÌNH ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KHÔNG

           CHUYỆN TÌNH

ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KHÔNG*

Nguyên Bình đội trưởng nữ phòng không

Kẻ Bắc người Nam rạo rực lòng

Chẳng cạn niềm thương hoài cách trở

Nào vơi nỗi nhớ đợi khai nòng

Đung đưa lủng lẳng chờ xung trận

Lúc lắc lòng thòng thế tiến công

Vẫn biết ngày đêm em khắc khoải

Lo rằng súng đạn nổ giòn không!

Liêu Đình Bá

* Thái Nguyên Bình đội trưởng đội phòng không

 

 

BÀI HỌA

 

THÁI LÃO PHÒNG KHÔNG

 

Thái lão chuyên nghề lấp khỏang không

Xa gần ai nấy cùng vừa lòng

Bao năm hành nghệ không chùn gối

Nay vẫn đảm đương chẳng buốt nòng

Lợi dụng thời cơ chờ xuất trận

Lọc sàng đối tượng để khai công

Ngày đêm khát vọng muôn người đợi

Súng đạn ra quân vẫn nổ giòn.

 

Liêu Đình Tự

 

BÀI HỌA

 

PHÁO NỔ GIÒN TAN...

Bác Thái Nguyên Bình phòng trống không

Mấy người đến tuyển chửa vừa lòng

Sáng ra mát mẻ chăm lau súng

Tối đến nóng oi vội sửa nòng

Bố trận nhiều nơi chờ phát hỏa

Bày binh lắm chỗ đợi khai công

Chị em chiến sĩ ngày đêm ngóng

Đạn nổ giòn tan sướng thích không !

Nguyễn Bình Xuyên

 

 

 

Nguyễn Bình Xuyên

Sửa thơ

Anh Liêu Đình Bá chữa giúp tôi câu 6 vì thuận mồm gõ nhầm nên mắc lỗi "điệp vận "   nòng chữa đúng vận =  công

"Bày binh lắm chỗ đợi khai công"

Cảm ơn anh nhiều. Thân mến.

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Anh có gặp Thái Nguyên Bình khen bài họa chú hay. Mong chú thường xuyên tham gia cho vui. Cảm ơn chú Tự.

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Chào anh Bình Xuyên, rất mừng trang anh đã trở lại bình thường, từ nay luôn gặp nhau anh nhé. Bài thơ anh họa rất hay:

"Chị em chiến sĩ ngày đêm ngóng

Đạn nổ giòn tan sướng thích không !"

Cảm ơn anh. Chúc anh khỏe

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Anh Liêu Đình Bá ơi. 

Trang thơ của tôi được anh Nguyên Hùng đi Singapo về chỉnh sửa giúp đã trở lại bình thường từ chiều nay. Ta lại xướng họa tưng bừng nhé. Gửi cùng anh bài họa:

PHÁO NỔ GIÒN TAN...

Bác Thái Nguyên Bình phòng trống không

Mấy người đến tuyển chửa vừa lòng

Sáng ra mát mẻ chăm lau súng

Tối đến nóng oi vội sửa nòng

Bố trận nhiều nơi chờ phát hỏa

Bày binh lắm chỗ đợi khai nòng

Chị em chiến sĩ ngày đêm ngóng

Đạn nổ giòn tan sướng thích không !

Nguyễn Bình Xuyên

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn chú Tự có bài họa rất vui

"Bao năm hành nghệ không chùn gối

Nay vẫn đảm đương chẳng buốt nòng"

 

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

THÁI LÃO PHÒNG KHÔNG

Thái lão chuyên nghề lấp khỏang không

Xa gần ai nấy cùng vừa lòng

Bao năm hành nghệ không chùn gối

Nay vẫn đảm đương chẳng buốt nòng

Lợi dụng thời cơ chờ xuất trận

Lọc sàng đối tượng để khai công

Ngày đêm khát vọng muôn người đợi

Súng đạn ra quân vẫ nổ giòn.

Liêu Đình Tự