ANH ẤY...

ANH ẤY...

 

(Thể Triệt hạ - đọc vận)

 

Thơ văn bạn hữu ngợi ca là...

Ấy vậy anh quen miệng vẫn là...

Tướng mạo bô trai duyên tựa nấm

Oai phong đẹp lão nợ như là...

Bao vây cấm vận then cài chặt

Ăn mảnh lăm le cửa mở là...

Lẫm liệt ngày xưa giờ lấm lét

Dằng dai kiểm soát biết bao là...

 

LIêu Đình Bá

 

BÀI HỌA

 

 

THÁI LÃO SAY THƠ

(Thể triệt hạ - Bát vĩ âm "a")

 

Thi   Hội   bạn   bè   cứ   gọi   là...

Về  nhà  thân  hữu  vẫn  kêu  là...

Ngắm người dong dỏng trông khôn lạ

Dáng  lão  thanh cao ngẫm tưởng là...

Phong  thái  ung  dung  tươi  sắc  lá

Hào   hoa   nhã   nhặn  đẹp  hay  là...

Giao   lưu   lục  bát   lời   vang   tỏa

Xướng họa  Đường thơ  tiếng  thật là...

 

Nguyễn Bình Xuyên

 

BÀI HỌA

 

QUEN MIỆNG...

 

Hảo hán mà quen miệng cứ là...

Hào hoa mã thượng tựa như là...

Cấm ngăn vậy nhớ người cô lữ

Rào cản thường hay khó vượt là...

Đã thế coi chừng khi lỏng lẻo

Lại quên kính trọng độn du là...

Hô phong hoán vũ thư bùa phép

Đứng trước ba quân hãnh diện là...

 

                  Thái Nguyên Bình

 

BÀI HỌA

 

QUẢ  LÀ…

 

Ngắm ảnh chân dung tớ ngỡ là...

Xem thêm diện mạo giống như là...

Xe công cứ lượn vòng phô vẻ...

Bằng giả vừa mua thật đúng là...

Xã hội bùng nhùng than vãn tưởng,,,

Cơ quan rối rắm gọi đây là...

Tiền lương kí sổ xin mời đến...

Sáng vác ô theo quả mãi là...

 

                   Trần Ngọc Bích

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin kính chào bác Ngọc Bích, rất mừng bác ghé thăm trang và tặng bài thơ rất hay. Chúc bác luôn dồi dào sức khỏe để ra nhiều thơ hay. Kính mến

Trần Ngọc Bích

Bài Họa

QUẢ  LÀ…

 

Ngắm ảnh chân dung tớ ngỡ là...

Xem thêm diện mạo giống như là...

Xe công cứ lượn vòng phô vẻ...

Bằng giả vừa mua thật đúng là...

Xã hội bùng nhùng than vãn tưởng,,,

Cơ quan rối rắm gọi đây là...

Tiền lương kí sổ xin mời đến...

Sáng vác ô theo quả mãi là...

                   Trần Ngọc Bích

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn Thái Nguyên Bình đã góp bài họa hay. mong anh thường xuyên tham gia góp họa cho vui.

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh Bình Xuyên đã góp bài họa hay. Trang anh và anh Hưởng chậm phục hồi quá, rất buồn. Phải chờ thôi, chúc anh nhiều sức khỏe. Thân mến

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Bá bài họa

Chuyện Thật Là...

Hảo hán nào quên chuyện thật là...

Hào hoa mã thượng tựa như là...

Cấm ngăn vây nhớ người cô lữ

Rào cản thường hay khó vượt là...

Đã thế coi chừng khi lỏng lẻo

Lại quên kính trọng độn du là...

Hô phong hoán vũ thư bùa phép

Đứng trước ba quân hãnh diện là...

                  Thái Nguyên Bình

 

 

Nguyễn Bình Xuyên

Kính gửi anh Đình Bá bài họa

THÁI LÃO SAY THƠ

(Thể triệt hạ - Bát vĩ âm "a")

 

Thi   Hội   bạn   bè   cứ   gọi   là...

Về  nhà  thân  hữu  vẫn  kêu  là...

Ngắm người dong dỏng trông khôn lạ

Dáng  lão  thanh cao ngẫm tưởng là...

Phong  thái  ung  dung  tươi  sắc  lá

Hào   hoa   nhã   nhặn  đẹp  hay  là...

Giao   lưu   lục  bát   lời   vang   tỏa

Xướng họa  Đường thơ  tiếng  thật là...

Nguyễn Bình Xuyên