LUẬN CỔ SUY KIM

LUẬN CỔ SUY KIM

Chuộng dùng từ cổ rộng yên lòng

Chọn chữ gieo vần khỏi sợ nông

Điển tích tầm chương noi bút thánh

Tân kỳ trích cú dấu thần đồng

"Phong KIều Dạ Bạc" còn vang tiếng

"Xích Bích Ngụy Tào" bại hỏa công

Luận cổ suy kim nay chẳng kém

Nhà thơ hiện đại nổi như cồn.

Liêu Đình Bá

 

BÀI HỌA

 

TÂM SỰ NGƯỜI LÀM THƠ

(Họa đảo vận - Bát vĩ "ong")

Phong  nhã  hào  hoa  áo  cổ  cồn

Nhà  thơ  hiện  đại  bỏ  bao  công

Sách xưa kiếm chữ hay câu vọng

Bài   mới   tìm   từ   đẹp   ý   đồng

Luận  cổ  tiền  nhân  lời  biển rộng

Suy kim  hậu bối  tiếng  sâu  nông

Nhân tình hạnh phúc luôn mong ngóng

Thế   thái   tự   do   mãi   ấm   lòng

Nguyễn Bình Xuyên

 

BÀI HỌA

 

TỰ  SỰ

Bạn hữu vong niên hiểu nỗi lòng

Xem bài tự sự ý sâu nông

Phong tình mượn cảnh hoa trên núi

Lãng mạn nhờ hương lúa giữa đồng

Quý sách tìm câu cần đủ lực

Yêu thầy hỏi chữ phải nhiều công

Thông kim xướng họa vui trời đất

Bác cổ giao lưu tựa sóng cồn

                  Trần Ngọc Bích

 

 

BÀI HỌA

DI HUẤN TIỀN NHÂN

Thiên kinh vạn điển khó ghi lòng

Bác học uyên thâm tránh khỏi nông

Luận cổ suy kim tường nghĩa sự

Tầm nguyên kế thuật rạng tâm đồng

"Tù trung nhật ký" lời tuyên mệnh

"Nam quốc sơn hà" thế tấn công

Di huấn tiền nhân truyền hậu đại

Phàm năng tôi luyện mới thành cồn.

 

Liêu Đình Tự

 

BÀI HỌA

 

 

Tinh Hoa 

 

Đường thi tinh túy để soi lòng

Bến nước con đò thả nổi nông

Chữ nghĩa dùi mài tuôn ý thánh

Từ chướng khổ luyện khởi thanh đồng

Khuôn vàng tự cổ nguyên tài đức

Thước ngọc chân truyền sáng tỏ công

Sĩ tử nhiều may danh tiếng tốt

Văn nhân bộc phát dậy vang cồn

 

                 Thái Nguyên Bình

 

 

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn Thái Nguyên Bình đã góp bài họa ha. Chào thân mến.

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Bá bài họa

Tinh Hoa 

Đường thi tinh túy để soi lòng

Bến nước con đò thả nổi nông

Chữ nghĩa dùi mài tuôn ý thánh

Từ chướng khổ luyện khởi thanh đồng

Khuôn vàng tự cổ nguyên tài đức

Thước ngọc chân truyền sáng tỏ công

Sĩ tử nhiều may danh tiếng tốt

Văn nhân bộc phát dậy vang cồn

                 Thái Nguyên Bình

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn chú Tự đã góp họa, anh đưa lên trang chính nhé!

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin kính chào bác Bích cảm ơn bác đã nhiệt thình tham gia bài họa, chúc bác sức khỏe nhiều niềm vui!

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin cảm ơn anh Bình Xuyên với bài họa nhanh " Bát vĩ vần ong"chúc anh sức khỏe an lạc!

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

DI HUẤN TIỀN NHÂN

Thiên kinh vạn điển khó ghi lòng

Bác học uyên thâm tránh khỏi nông

Luận cổ suy kim tường nghĩa sự

Tầm nguyên kế thuật rạng tâm đồng

"Tù trung nhật ký" lời tuyên mệnh

"Nam quốc sơn hà" thế tấn công

Di huấn tiền nhân truyền hậu thế

Khổ công tôi luyện mới thành cồn.

 

Liêu Đình Tự

Trần Ngọc Bích

Bài họa

TỰ  SỰ

Bạn hữu vong niên hiểu nỗi lòng

Xem bài tự sự ý sâu nông

Phong tình mượn cảnh hoa trên núi

Lãng mạn nhờ hương lúa giữa đồng

Quý sách tìm câu cần đủ lực

Yêu thầy hỏi chữ phải nhiều công

Thông kim xướng họa vui trời đất

Bác cổ giao lưu tựa sóng cồn

                  Trần Ngọc Bích

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp cùng anh Liêu Bình Bá bài họa.

TÂM SỰ NGƯỜI LÀM THƠ

(Họa đảo vận - Bát vĩ "ong")

Phong  nhã  hào  hoa  áo  cổ  cồn

Nhà  thơ  hiện  đại  bỏ  bao  công

Sách xưa kiếm chữ hay câu vọng

Bài   mới   tìm   từ   đẹp   ý   đồng

Luận  cổ  tiền  nhân  lời  biển rộng

Suy kim  hậu bối  tiếng  sâu  nông

Nhân tình hạnh phúc luôn mong ngóng

Thế   thái   tự   do   mãi   ấm   lòng

Nguyễn Bình Xuyên

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','ukss6gvsibj31jnqrsqbcbv5k4','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:36','/a301819/luan-co-suy-kim.html')