BẠN THƠ

BẠN THƠ

(Kính tặng Thái Nguyên Bình)

 

Nguyên Bình bảy tám tuổi anh tôi

Bút lực Đường thi tỏa sáng ngời

Mãi miết giao lưu chưa muốn nghỉ

Say mê xướng họa vẫn ham chơi

Nhiều khi xuống biển còn dư sức

Lắm lúc lên giường lại đuối hơi

Cõi tạm trăm năm nào nghĩ tới

Mặc cho lệnh gọi phải chầu trời.

 

Liêu Đình Bá

 

BÀI HỌA

 

 

TUỔI CAO VẪN TRẺ

 

Sớm chiều văn học bác cùng tôi

Tha thiết ước sao chữ mãi ngời

Nghiên bút say mê còn hám viết

Thi đàn đắm đuối vẫn ham chơi

Chốn xa gặp bạn chưa vơi sức

Nơi thẳm tìm nàng chửa hết hơi

Tuổi dẫu cao, lòng luôn trẻ đấy

Sống dai dẳng lắm mới về trời!

 Nguyên Lịch

 

BÀI HỌA

 

LUÂN BÚT BÌNH THƠ

 

Luận   bút   bình   thơ   Bác   với   Tôi 

Đường Thi xướng họa tiếng trong ngời

Thất   ngôn   ngũ   vận   luôn   vui   đợi

Tứ   tuyệt   tam  vần   vẫn   thích   chơi

Huynh  Thái Nguyên Bình  dư  sức  với

Đệ   Liêu   Đình   Bá   hết   dần   hơi

Trăm   năm   cánh  hạc   còn   bay   tới

Cõi  tạm   thầm   mong   tiếp  bậc  Trời

 

NBX

 

BÀI HỌA

 

 

BẠN THƠ

 

Ông Thái ghé thăm tệ xá tôi

Đường Thi để lại nét tươi ngời

Giao lưu mặc khách nào mong nghỉ

Gặp gỡ tao nhân vẫn muốn chơi

Bút lực dồi dào không đuối sức

Hồn thơ lai láng có thừa hơi

Vấn vương cõi tạm lâu rời bỏ

Trăm tuổi mơi nghe…tiếng gọi trời!

 

Lê Trường Hưởng

 

BÀI HỌA

 

BẠN TÔI

 

Bằng hữu Nguyên Bình lấn tuổi tôi

Thân nhau tình nghĩa mãi ngời ngời

Đam mê thi họa còn đương trớn

Say đắm vườn hồng vẫn mải chơi

Bắt bướm hái hoa mê mẩn sắc

Đọc thơ đàm đạo miệt mài hơi

Hương đời cõi tạm hoài lưu luyến

Chỉ ngại một khi phải mệnh trời.

 

Liêu Đình Tự

 

BÀI HỌA

 

BẠN THƠ

Bình này thất thập bát xuân tôi

Lăn lóc văn chương bóng chửa ngời

Biển ngữ bâng khuâng nhiều thử thách

Rừng ngôn trăn trở cập thời chơi

Đào hoa cùng bạn vờn ưa bướm

Son phấn say tình hám thích hơi

Bởi thế không tròn duyên tác hợp

Bèo mây an định ở nơi trời

Thái Nguyên Bình

 

BÀI HỌA

 

 

 NIỀM  VUI

 

Tặng bác  Nguyên Bình có cả tôi

Lời hay ý lạ chữ tươi ngời

Vì chăng bút pháp giàu ca ngợi

Để thấy tâm hồn đẹp thú chơi

Chúc bạn lâm tùng luôn vững sức

Mong tình thái lão mãi bền hơi

Vòng tay ấm áp vờn trang mạng

Xướng họa tâm giao với đất trời

 

                       Trần Ngọc Bích

 

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Xin kính chào bác Ngọc Bích rất vui được gặp lại bác qua bài họa hay:

"Chúc bạn lâm tùng luôn vững sức

Mong tình thái lão mãi bền hơi"

Chúc bác sức khỏe an lạc!

Trần Ngọc Bích

Bài họa

  NIỀM  VUI

Tặng bác  Nguyên Bình có cả tôi

Lời hay ý lạ chữ tươi ngời

Vì chăng bút pháp giàu ca ngợi

Để thấy tâm hồn đẹp thú chơi

Chúc bạn lâm tùng luôn vững sức

Mong tình thái lão mãi bền hơi

Vòng tay ấm áp vờn trang mạng

Xướng họa tâm giao với đất trời

                       Trần Ngọc Bích

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin cảm ơn anh Thái Nguyên Bình đã cảm nhận gửi bài họa hay, chúc anh sức khỏe dạt dào thi hứng!

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Đình Bá bài họa

BẠN THƠ

Bình này thất thập bát xuân tôi

Lăn lóc văn chương bóng chửa ngời

Biển ngữ bâng khuâng nhiều thử thách

Rừng ngôn trăng trở cập thời chơi

Đào hoa cùng bạn vờn ưa bướm

Son phấn say tình hám thích hơi

Bởi thế không tròn duyên tác hợp

Bèo mây an định ở nơi trời

Thái Nguyên Bình

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Trường Hưởng cảm ơn anh với bài họa hay, chúc anh sức khỏe nhiều niềm vui!

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

BẠN TÔI

 

Bằng hữu Nguyên Bình lấn tuổi tôi

Thân nhau tình nghĩa mãi ngời ngời

Đam mê thi họa còn đương trớn

Say đắm vườn hồng vẫn mải chơi

Bắt bướm hái hoa mê mẩn sắc

Đọc thơ đàm đạo miệt mài hơi

Hương đời cõi tạm hoài lưu luyến

Chỉ ngại một khi phải mệnh trời.

 

Liêu Đình Tự

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa

BẠN THƠ

 

Ông Thái ghé thăm tệ xá tôi

Đường Thi để lại nét tươi ngời

Giao lưu mặc khách nào mong nghỉ

Gặp gỡ tao nhân vẫn muốn chơi

Bút lực dồi dào không đuối sức

Hồn thơ lai láng có thừa hơi

Vấn vương cõi tạm lâu rời bỏ

Trăm tuổi mơi nghe…tiếng gọi trời!

 

Lê Trường Hưởng

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Bình Xuyên cảm ơn anh đã cảm nhận tham gia bài họa, chúc anh sức khỏe nhiều niềm vui!

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Nguyên Lịch cảm ơn anh đã tham gia bài họa, chúc anh sức khỏe an lạc!

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp cùng anh Liêu Đình Bá bài họa

LUÂN BÚT BÌNH THƠ

 

Luận   bút   bình   thơ   Bác   với   Tôi 

Đường Thi xướng họa tiếng trong ngời

Thất   ngôn   ngũ   vận   luôn   vui   đợi

Tứ   tuyệt   tam  vần   vẫn   thích   chơi

Huynh  Thái Nguyên Bình  dư  sức  với

Đệ   Liêu   Đình   Bá   hết   dần   hơi

Trăm   năm   cánh  hạc   còn   bay   tới

Cõi  tạm   thầm   mong   tiếp  bậc  Trời

 

NBX

 

Nguyên Lịch

Thơ họa

TUỔI CAO VẪN TRẺ

 

Sớm chiều văn học bác cùng tôi

Tha thiết ước sao chữ mãi ngời

Nghiên bút say mê còn hám viết

Thi đàn đắm đuối vẫn ham chơi

Chốn xa gặp bạn chưa vơi sức

Nơi thẳm tìm nàng chửa hết hơi

Tuổi dẫu cao, lòng luôn trẻ đấy

Sống dai dẳng lắm mới về trời!